Reklama

Niedziela Przemyska

Beskidzkie rekolekcje kardynała Wojtyły

W Pastwiskach k. Zarszyna powstaje Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły. Ma upamiętnić wędrówki przyszłego papieża po Beskidzie Niskim

Niedziela przemyska 14/2017, str. 4-5

[ TEMATY ]

centrum pamięci

Archiwum Centrum św. Jana Pawła II

Ks. Karol Wojtyła na beskidzkich szlakach ze studentami duszpasterstwa akademickiego

Ks. Karol Wojtyła na beskidzkich szlakach ze studentami  duszpasterstwa akademickiego

Dla kard. Karola Wojtyły Pastwiska i Beskid Niski, obok Wadowic, Krakowa i ukochanych Tatr należały do ważniejszych miejsc na mapie Polski. Tu na czerwonym szlaku w okolicach Pastwisk i Rudawki Rymanowskiej bywał wielokrotnie wraz z przyjaciółmi: małżeństwem Wandą i Andrzejem Półtawskimi. Odwiedzał te strony jako kapłan, biskup i kardynał krakowski od drugiej połowy lat 50. do 6 sierpnia 1978 r., kiedy gościł tu po raz ostatni.

Zakonspirowany punkt

Podczas beskidzkich rekolekcji na łonie przyrody bywał też we wsi Pastwiska, gdzie odwiedzał poznanych tu ludzi – rodzinę Stefana i Jany Kosiarskich. Ich dom stanowił swojego rodzaju punkt kontaktowy, do którego docierała m.in. korespondencja dla wyjątkowego gościa. Jednak najciekawsze jest to, że nikt poza osobami bezpośrednio zainteresowanymi o nim nie wiedział. Miejsce pobytu Karola Wojtyły było tak dobrze zakonspirowane, że trudno było do niego dotrzeć nawet sekretarzowi Kardynała, ks. Stanisławowi Dziwiszowi, nie mówiąc już o niechętnych duchowieństwu ówczesnych PRL-owskich służbach. Nacechowana dyskrecją przyjaźń Karola Wojtyły z rodziną Kosiarskich przetrwała długie lata i była kontynuowana także w okresie rzymskim – podtrzymywana spotkaniami w Watykanie oraz korespondencją. W miejscowym sklepie spożywczym, który mieścił się w Domu Ludowym, Karol Wojtyła robił zakupy, co upamiętnia tablica ufundowana przez lokalną społeczność, odsłonięta w listopadzie 2013 r.

Wezwanie do Rzymu

Reklama

Przyszły papież wypoczywał w Rudawce Rymanowskiej, tu zachwycał się beskidzką przyrodą, poznawał historię tych ziem, ale tu także w szumie strumyków, śpiewie ptaków czy ciszy lasu szukał natchnienia dla swojej twórczości. Także tu do kard. Wojtyły dotarła wiadomość o śmierci papieża Pawła VI i telegram z wezwaniem na konklawe, który do namiotu zaniósł syn Kosiarskich Wojtek. Kiedy zasiadł na Stolicy Piotrowej, myślami i wspomnieniami chętnie powracał do wędrówek sprzed lat. Jako Pasterz Kościoła powszechnego nie zapomniał o chwilach spędzonych tu przed laty, w sierpniu 1981 r. do wybudowanego rok wcześniej w Pastwiskach kościoła pw. św. Józefa ofiarowując dar – figurę Matki Bożej Fatimskiej. Ostatni raz gościł w tym regionie 10 czerwca 1997 r., kiedy przybył z wizytą apostolską do archidiecezji przemyskiej. Noc spędził w klasztorze Ojców Bernardynów w Dukli, a następnego dnia w Krośnie kanonizował Jana z Dukli.

Centrum Pamięci kard. Wojtyły

Lokalna społeczność – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa w Pastwiskach postanowiła uczcić największego z rodu Polaków i wystąpiła z inicjatywą utworzenia Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły. Zgodnie z intencją pomysłodawców Centrum ma sprzyjać umacnianiu cywilizacyjnej tożsamości społeczności regionu wypływającej z chrześcijańskich korzeni. Realizacja tej inicjatywy wymaga jednak wykonania kosztownego zadania przebudowy i rozbudowy oraz adaptacji dla potrzeb Centrum budynku miejscowego Domu Ludowego, któremu stowarzyszenie nie mogłoby samodzielnie podołać. Stąd też realizację zadania podjął Samorząd Gminy Zarszyn. Docelowe urządzenie części wystawienniczej Centrum zaplanowano wykonać przy ewentualnej konsultacji z ogólnopolskim Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, a przede wszystkim korzystając z doświadczeń Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Inicjatywa zyskała przychylność osób blisko związanych ze św. Janem Pawłem II, abp. seniora Józefa Michalika oraz kard. Józefa Nycza, a także prof. Wandy Półtawskiej. Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach w założeniu ma stanowić ważny kulturowo punkt na mapie Podkarpacia, ale w zamyśle inicjatorów nie będzie to klasyczne muzeum. Ośrodek edukacyjno-promocyjny obejmie też część plenerową, związaną z pobytami kard. Wojtyły w rejonie Beskidu Niskiego. Warto też wspomnieć, że w tym regionie – od kilku lat – zimą i latem odbywa się Beskidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów. Impreza organizowana wspólnie przez Gminę Zarszyn i Gminę Komańcza wraz z okolicznymi nadleśnictwami – dla upamiętnienia pobytu w Beskidach purpuratów Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego – z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Beskidzkie drogi do Watykanu

Centrum w Pastwiskach ma prowadzić odwiedzających trzema ścieżkami symbolizującymi drogę do Rzymu św. Jana Pawła II. Pierwsza – duchowo-intelektualna – ukaże Karola Wojtyłę jako wybitnego katolickiego myśliciela, profesora KUL, autora wielu ważnych prac teologicznych. Wędrując drugą ścieżką – pasterską można będzie zbliżyć się do Karola Wojtyły – kapłana, biskupa, kardynała metropolity krakowskiego w niełatwych czasach PRL-u, a wchodząc na ścieżkę turystyczno-przyrodniczą będzie można wędrować z Karolem Wojtyłą miłośnikiem przyrody – daru od Stwórcy i razem z nim podążać po Beskidzie i Bieszczadach. Z tych trzech ścieżek – „dróg dojścia” wyłania się czwarta – papieska ukazująca św. Jana Pawła II jako Pasterza świata. Ścieżki papieskie zostaną ukazane za pomocą różnych środków wyrazu, także audiowizualnych. Podążając śladami Jana Pawła II, można będzie sięgnąć do tekstów, zdjęć i filmów, rzeźb, obrazów, po pamiątki związane z osobą świętego Papieża i jego przyjaciół. Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach z obszerną salą konferencyjno-widowiskową będzie także miejscem występów artystycznych, spotkań z ludźmi, dyskusji czy seminariów. W założeniu Centrum będzie stanowiło integralną całość z innymi ważnymi dla okolicy miejscami pobytu ks. Wojtyły i papieża Jana Pawła II. Miejsca plenerowe – związane z wędrówkami i biwakami po Komańczę i Tarnicę zostaną połączone z miejscami duchowymi, takimi jak Sanktuarium św. Jana w Dukli czy Miejsce Piastowe naznaczone obecnością bł. ks. Bronisława Markiewicza. Ośrodek w Pastwiskach, w którym można będzie zakupić teksty Karola Wojtyły oraz prace poświęcone świętemu Papieżowi, będzie przyjmować gości z regionu, Polski i z zagranicy.

Dobra wola to za mało

Reklama

Osiągnięcie tych bardzo szczytnych celów będzie jednak możliwe dopiero po zakończeniu bardzo szerokiego zakresu prac budowalnych i wykończeniowych w Domu Ludowym w Pastwiskach, a następnie wyposażeniu Centrum w niezbędny sprzęt i materiały ekspozycyjne. Wymaga to pozyskania przez Gminę Zarszyn znacznego, bo sięgającego kwoty kilkuset tysięcy złotych zewnętrznego wsparcia finansowego, o które Wójt Gminy Zarszyn zabiega już od trzech lat. Dzięki zaangażowaniu środków własnych oraz dotacji uzyskanej od Zarządu Województwa Podkarpackiego w roku 2016 Gmina Zarszyn zrealizowała pierwszy etap inwestycji, obejmujący sferę budowlaną. W celu stworzenia możliwości kontynuacji zadania wójt gminy złożył stosowny wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tylko pozytywne rozstrzygnięcie tego wniosku pozwoli na kontynuację prac w 2017 r., bowiem możliwości finansowe budżetu gminy są bardzo ograniczone.

Wspaniała inicjatywa uruchomienia Centrum poświęconego Wielkiemu Polakowi św. Janowi Pawłowi II wymaga zatem nie tylko duchowego, ale również materialnego wsparcia. O ostatecznym sukcesie przedsięwzięcia zadecyduje dobra wola osób i instytucji decydujących o udzieleniu wsparcia finansowego temu szlachetnemu przedsięwzięciu.

2017-03-30 09:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

IO Tokio: Polska sztafeta mieszana odebrała złote medale

2021-08-01 08:12

[ TEMATY ]

IO Tokio

PAP

Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński, którzy pobiegli w finale, na Stadionie Olimpijskim w Tokio odebrali złote medale za sobotni triumf w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Po raz pierwszy w tych igrzyskach rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

W Polsce była 4.58 nad ranem, gdy ubrani w dresy i w maseczkach na twarzy biało-czerwoni z tac trzymanych przez członków władz MKOl i światowej federacji lekkoatletycznej wzięli złote medale i kwiaty. Zgodnie z przepisami sanitarnymi w Tokio medale sportowcy zakładają sobie na szyję sami.

CZYTAJ DALEJ

Dzięki Niemu bezpiecznie dopłynę do portu, o który w moim życiu chodzi...

2021-08-01 10:30

[ TEMATY ]

wiara

Jezus

Bp Adrian Galbas

Karol Porwich/Niedziela

Zwracając się do uczestników bp Adrian Galbas zachęcał do refleksji nad pytaniem, dlaczego tu jestem, co mnie "ciągnie" do Mszy? Przyzwyczajenie, religijność, tradycja, zwyczaj, wychowanie? To, że akurat nie mam nic lepszego do roboty? Czy przekonanie, że On tu jest?

„Byłem na takich Mszach świętych, na które ludzie przychodzili na kulach i z których wychodzili zostawiając kule przy ołtarzu. Byłem na takich Mszach świętych, na które ludzie przychodzili na kulach i wychodzili o kulach. Oni nie byli uleczeni fizycznie, ale byli uzdrowieni wewnętrznie. Ci, co mieli dwie nogi, pytali tamtych, skąd mają tyle siły i optymizmu w sobie. I byłem na takich Mszach świętych, na które ludzie przychodzili i wychodzili tacy sami. Gdzie jest klucz? Właśnie w wierze. Na tym polega dzieło Boże…” – mówił bp Adrian Galbas SAC, biskup pomocniczy diecezji Ełckiej w homilii wygłoszonej w czasie Mszy Świętej w intencji żeglarzy i turystów w Wierzbie na Mazurach.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: Pamięć o Powstaniu Warszawskim wpisana w modlitwę i wota

2021-08-01 19:36

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Powstanie Warszawskie

Karol Porwich/Niedziela

Jasna Góra jest dziś miejscem szczególnej pamięci i modlitwy za Ojczyznę. W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego paulini i pielgrzymi modlą się w intencji Ojczyzny, za poległych w jej obronie.

O. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry prosił w modlitwie o życie wieczne dla wszystkich poległych polskich patriotów. - Dzisiaj pierwsza niedziela sierpnia, miesiąca, który obfituje w uroczystości maryjne i wydarzenia, które znacząco mówią o historii naszej Ojczyzny. Dlatego chcemy pamiętać o tych wszystkich, którzy oddali życie, tak jak Powstańcy Warszawscy przed 77. laty. Chcemy prosić o dar życia wiecznego dla wszystkich polskich patriotów, dla których ten miesiąc był czasem ich heroizmu, ich bohaterstwa, oddawania życia i przelewania krwi dla dobra Ojczyzny i Kościoła – modlił się jasnogórski przeor.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję