Reklama

Niedziela Wrocławska

Duchowa Pielgrzymka Kobiet do sanktuarium w Trzebnicy

W obchody Jadwiżańskie w Trzebnicy wpisana jest Duchowa Pielgrzymka Kobiet do grobu św. Jadwigi. Rozpoczęła się 17 października Godzinkami, po których miało miejsce nabożeństwo ku czci św. Jadwigi z wykorzystaniem obrazów z jej życia, znajdujących się w bazylice. Poprowadził je ks. Bogdan Giemza SDS, który przewodniczył też Eucharystii przy grobie św. Jadwigi.

2020-10-17 14:58

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej/YouTube

Duchowa Pielgrzymka Kobiet do grobu św. Jadwigi

Duchowa Pielgrzymka Kobiet do grobu św. Jadwigi

– Gromadząc się wokół księżnej Śląska, nie sposób nie postawić sobie pytania: Jaka jest rola świętych w naszym życiu? Odpowiedź może być, że są naszymi patronami, orędownikami u Boga. Chciałbym jednak podkreślić jeszcze jedną ich rolę: święci mogą nas zawstydzać – mówił ks. Bogdan Giemza w homilii, przywołując przemówienie Jana Pawła II, wygłoszone podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny. Papież mówił wówczas: „Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć, lub odkryć na nowo, właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym… Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym”.

Następnie kaznodzieja przytoczył słowa papieża Klemensa IV z wprowadzenia do bulli kanonizacyjnej św. Jadwigi: „Cieszy się wielce Kościół – kochająca matka wszystkich wiernych, mając wydobyć płynącą z głębi serca nową, radosną pieśń chwały, a to dlatego, że okazuje się, że w świecie chylącym się ku wieczorowi odnalazł niczym bezcenną perłę niewiastę dzielną”.

Reklama

– Tą odnalezioną perłą była i jest osoba św. Jadwigi Ślaskiej. Ale zwróćmy uwagę na metaforę użytą przez papieża Klemensa IV o świecie chylącym się ku wieczorowi. To trochę pesymistyczny obraz czasów, w których żyła św. Jadwiga i w których była wyniesiona na ołtarze. Chodzi tu z pewnością o kryzys moralny i obyczajowy, który przejawiał się również w wydarzeniach społecznych i historycznych. I nasuwa się pytanie: Jaki obraz świata ja noszę w swoim sercu? Jak oceniam całą otaczającą nas rzeczywistość, w której żyję, w rodzinie, ojczyźnie, Kościele. Wydaje się bowiem, że słowa Papieża Klemensa IV o świecie chylącym się ku wieczorowi są wciąż niezwykle aktualne.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na 2 cechy św. Jadwigi, które odnajdujemy w czytanym tego dnia fragmencie Księgi Przysłów i bulli kanonizacyjnej. – Pośród tego wszystkiego, czyli pośród wieczoru, w jakim znalazł się świat, pośród ciemności tamtejszych czasów, św. Jadwiga jawi się jako bezcenna perła. W ten sposób zostało podkreślone duchowe piękno naszej patronki – jej piękne życie, cnotliwość i zawierzenie Bogu. Poemat o niewieście dzielnej z Księgi Przysłów stawia to pytanie: „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły”.

Ks. Giemza zwrócił uwagę, że motyw perły obecny był na kartach Starego Testamentu, ale również w nauczaniu Jezusa. Przytoczył przypowieść o perle, którą kupiec nabył, sprzedając wszystko co miał. I przywołał drugą myśl z bulli kanonizacyjnej na kanwie Bożego słowa – motyw niewiasty dzielnej. – Ideał niewiasty dzielnej odwołuje się do św. Jadwigi, ale sięga tradycją do Starego Testamentu. W tym kluczu Jadwiga jawi się jako dobra żona, która starała się wypełnić powołanie małżeńskie i powołanie matki, wychowując siedmioro dzieci. Jawi się również jako ta, która świadczy pomoc ubogim. Papież tak to ujął w bulli kanonizacyjnej: „Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce”. Papież Klemens IV zawraca też uwagę na fakt, że kiedy Jadwiga po śmierci męża zamieszkała w Trzebnicy w klasztorze sióstr cysterek, odmówiła złożenia ślubów zakonnych po to, aby miała skąd wyciągać dłoń ku biednemu i otwierać prawicę szczodrobliwości wobec potrzebującego. To określenie niewiasta dzielna, „fortis”, czyli mocny, wytrwały odważny zdecydowany, charakteryzuje również Jadwigę, która miała odwagę podejmować decyzje niepopularne, decyzje, które świadczyły o jej duchu męstwa. Ale określenie „fortis” charakteryzuje również Jadwigę, która doświadczała ciosów – chociażby w postaci różnych bolesnych wydarzeń rodzinnych, małżeńskich.

Kaznodzieja zakończył homilię, zwracając się do obecnych w bazylice i uczestniczących w wydarzeniu przez łącza internetowe. – Kiedy dziś gromadzimy się na duchowej pielgrzymce kobiet, prośmy przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji nas wszystkich i upraszajmy potrzebne łaski. Skoro Kościół w św. Jadwidze odnalazł ową bezcenną perłę i niewiastę dzielną, prośmy, aby również i dzisiaj wspierał przez swoje nauczanie i modlitwę wszystkie niewiasty, tak, aby w tym świecie wciąż chylącym się ku wieczorowi, każda niewiasta odnalazła w sobie piękno Bożego powołania.

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W wyniku powikłań po koronawirusie zmarł były prezes Fundacji Kapucyni i Misje

2020-10-21 09:55

[ TEMATY ]

kapucyni

kapucyni.pl

Śp. brat Sebastian Majcher OFMCap

Śp. brat Sebastian Majcher OFMCap

Polscy kapucyni zmagają się z kolejnymi przypadkami zachorowań na koronawirusa w poszczególnych domach zakonnych. Wczoraj zgromadzenie poinformowało o śmierci br. Sebastiana Majchera OFMCap, byłego prezesa Fundacji Kapucyni i Misje, który przez ostatnie tygodnie zmagał się z powikłaniami po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

„Z ogromnym smutkiem informujemy, że dzisiejszej nocy powrócił do Przedwiecznego Ojca nasz współbrat Sebastian Majcher” - zawiadomiono na stronie www.kapucyni.pl. Jak napisali zakonnicy, po wstąpieniu do wspólnoty zakonnej w 1996 r. br. Majcher ujmował wszystkich cierpliwością, pracowitością, zaangażowaniem oraz talentem organizatorskim.

„Jeszcze przed święceniami prezbiteratu, które przyjął 24 stycznia 2004 r., dał się poznać jako niezwykle otwarty i pogodny brat, angażując się w duszpasterstwo młodzieży i przygotowując kandydatów do bierzmowania. Ten rys brata mniejszego będącego blisko młodych ludzi towarzyszył mu przez całe życie kapłańskie. Począwszy od posługi katechety, którą podejmował z wielką pasją i oddaniem, skończywszy na opiece duchowej nad Oazą” - opisano zmarłego, który podczas posługi najdłużej przebywał w domach zakonnych w Pile, Wałczu i Bytomiu. Przez rok przebywał w Krakowie-Olszanicy, gdzie był sekretarzem misyjnym i prezesem Fundacji Kapucyni i Misje.

W latach 2015-2020 br. Majcher posługiwał w Wałczu, gdzie był wikarym klasztoru i parafii oraz duszpasterzem Oazy i Domowego Kościoła. Przez ostatnie tygodnie zmagał się z powikłaniami po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Zmarł w wieku 42 lat.

„Pamiętając w modlitwie o rodzicach i bracie brata Sebastiana, jego bliskich i przyjaciołach z wielką wiarą i nadzieją wołamy: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!” - zaapelowali kapucyni.

CZYTAJ DALEJ

Omadlają troski, uwielbiają Boga

2020-10-24 19:24

Norbert Polak

W parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mistrzejowicach istnieje wyjątkowa grupa skromnych osób, które wspierają się wzajemnie i omadlają świat. To Grupa Modlitewna św. ojca Pio.

- W ten wieczór chcemy, za przykładem Twojego świętego i wiernego sługi, ojca Pio, przyjmować Twoją miłość, uczyć się jej, w jakiś sposób po spotkaniu z Tobą obdarzać nią innych. Powierzamy Ci nas samych, nasze rodziny, powierzamy Ci sprawy naszych najbliższych, które kłopocą nasze serca, te które poruszają nas bardziej, niż byśmy chcieli. Powierzamy Ci nasz chaos, powierzamy Ci też nasze złe postępowanie. Prosimy o odnowienie Twojej miłości - mówił podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ks. Piotr Wróbel, opiekun grupy.

W kaplicy, prócz adoracji Pana Jezusa w Hostii, miała miejsce katecheza formacyjna tekstami opierającymi na przykładach z życia św. o. Pio. Tym razem dotyczyła ona szczególnie tematu zażyłych relacji stygmatyka z Pietrelciny ze swoim aniołem stróżem.

Po modlitwie obecne na spotkaniu członkinie grupy podzieliły się z ,,Niedzielą’’ historią ich wspólnoty.

- Grupa powstała 3 lata temu. Na początku przychodziło 5 osób, czasem 15. Spotykamy się w czwarty piątek miesiąca na adoracji Najświętszego Sakramentu i formacji. Ostatnio byliśmy na pielgrzymce na Górce Przeprośnej w sanktuarium św. o. Pio, odprawiliśmy piękną Drogę Krzyżową - opowiada pani Halina. Pani Anna dzieli się z kolei:- Każda z nas ma taką potrzebę większej modlitwy. Dopiero się rozwijamy, lecz z każdym spotkaniem coraz bardziej kształtujemy naszą wspólnotę. Bardzo mi się podoba prowadzenie adoracji ze słowem uwielbienia przez ks. Piotra, chcielibyśmy się jeszcze więcej modlić - wyjaśnia. Druga pani Anna opowiada, jak wyglądają relacje między członkami grupy:

- Zawsze mamy ze sobą kontakt. Chcielibyśmy w przyszłości założyć skrzynkę modlitwy, żebyśmy mogli jako grupa przyjmować i omadlać troski innych. Mamy takie przekonanie wewnętrzne, że gdyby którakolwiek z nas i ktokolwiek z naszych rodzin potrzebował wsparcia, to zawsze możemy się o taką pomoc modlitewną zwrócić do członków tej grupy - zaznacza. Pani Grażyna świadczy z kolei o łaskach, jakich doświadcza dzięki uczestniczeniu w tym dziele: - Wspólna modlitwa, omadlanie problemów innych zbliża. Przez modlitwę otwieramy się na łaski, które Pan Bóg nam zsyła. Łaskę modlitwy, łaskę cierpliwości, różne łaski, których potrzebujemy w danej chwili. Ta grupa prowadzi poprzez ojca Pio do Pana Boga - podkreśla.

Grupa Modlitewna św. ojca Pio spotyka się w każdy czwarty piątek miesiąca w salce po Mszy Świętej w kościele (głównym), która ma miejsce o 18:30. Gdyby jednak restrykcje epidemiczne się przedłużyły, to grupa z pewnością będzie się łączyła ze sobą w duchowym spotkaniu poprzez modlitwę.

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję