Reklama

Chwała Krzyżowi Chrystusa

14 lipca w parafiach naszej diecezji rozpoczęły się zapisy na tegoroczną Młodzieżową Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. VII Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa potrwa w dniach 6-14 sierpnia. Hasłem pielgrzymki są tym razem słowa: "Chwała Krzyżowi Chrystusa".

W zaproszeniu na VII Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową bp Alojzy Orszulik pisze: "Ufam, że spotkamy się w licznym gronie na pielgrzymim szlaku. Przecież lepiej jest żyć dobrze, niż tylko żyć!". I taki jest właśnie motyw przewodni pielgrzymki: "Lepiej jest żyć dobrze, niż tylko żyć!".

W chwili, gdy Czytelnicy Niedzieli Łowickiej biorą do ręki najnowszy numer naszego tygodnika, przygotowania do tegorocznej Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej wkraczają w decydującą fazę. W związku z tym, organizatorzy pragną przekazać za naszym pośrednictwem jeszcze kilka najważniejszych informacji.

Rekolekcje w drodze

Hasło pielgrzymki łowickiej brzmi: "Chwała Krzyżowi Chrystusa", a jej program duchowy jest pomyślany jako pomoc dla tych, którzy chcą pokonać w sobie wady niszczące nasze życie i powodują w nas smutek i samotność. Będzie to także okazja do poznania i wprowadzenia w życie pozytywnych wartości duchowych, bez których niemożliwe jest osiągnięcie pokoju serca, prawdziwej radości i szczęścia.

Jak powiedział Niedzieli Łowickiej ks. Robert Kwatek z Wydziału Katechetyczno-Duszpasterskiego, Główny Przewodnik Pielgrzymki, zasadniczym celem organizatorów jest stworzenie pielgrzymom szansy przeżycia rekolekcji w drodze. Szczegółowo przygotowany program pielgrzymki został tak pomyślany, aby każdy uczestnik tych niezwykłych rekolekcji w drodze otworzył się na działanie łaski Bożej poprzez słuchanie Słowa Bożego, konferencje ascetyczne, rozważania, modlitwę, śpiew i sakramenty święte.

Trzeba też pamiętać, iż "pielgrzymka nie jest dla mięczaków"! Ani dla osób, które chcą "jakoś tam" przeżyć wakacje. To nie jest obóz wędrowny. Nie przygoda. To pokuta, forma zadośćuczynienia, przebłagania. Pielgrzym idzie na pielgrzymkę, żeby przepraszać Boga za grzechy własne i całego Kościoła. Kto nie włącza w pielgrzymowanie swego trudu i ofiary, ten się pomylił. Bo pielgrzymka jest dla ludzi z charakterem, którzy mają intencję swego pielgrzymowania.

Stawać się świętym człowiekiem

Reklama

Każdego dnia uczestnicy pielgrzymki biorą oczywiście udział we Mszy św., a podczas marszu i na postojach możliwy będzie indywidualny kontakt z duszpasterzem. Znany jest program duchowy pielgrzymki łowickiej.

I tak: rozważania poranne opracował ks. Sławomir Sobierajski, konferencje ascetyczne napisał ks. Wojciech Osial. Poranne rozważania dotyczyć będą pracy nad swoim charakterem. Ks. Sobierajski zachęca w nich pielgrzymów, aby przez ukrzyżowanie wad umożliwili zmartwychwstanie wartości pozytywnych: "Ukrzyżuj są pychę, aby zmartwychwstała pokora" itd. Omówionych zostanie siedem wad głównych.

Natomiast konferencje ascetyczne dotyczyć będą - zgodnie z tegorocznym programem duszpasterskim naszej diecezji - siedmiu sakramentów. "Pokazując młodzieży, jak trzeba pracować nad swoim charakterem - mówi ks. Robert Kwatek - chcemy jednocześnie pokazać, że Pan Bóg dał nam skuteczne narzędzia do samodoskonalenia się: Kościół i jego sakramenty. Na każdy dzień jest przewidziane rozważanie, jak skutecznie wykorzystać łaskę Bożą w sakramencie, aby stawać się świętym człowiekiem".

Spotkanie ze sobą i z bliźnim

Nowością tegorocznej pielgrzymki jest pojawienie się, oprócz wspomnianych wyżej dwóch stałych punktów programu, także "Spotkania ze sobą i z bliźnim". Będzie to dla pielgrzymów okazja do praktycznego zastosowania wniosków z rozważań porannych. "Spotkania" obejmą psychozabawy, gry, rozmowy i zadania do wykonania. Ich program opracowała dr Ewa Kosińska z Krakowa, która kilkakrotnie już spotykała się z katechetami naszej diecezji.

Zarówno teksty rozważań, konferencji, jak i materiały do "Spotkań ze sobą i bliźnim" zostały zebrane i wydrukowane w "Programie duchowym". Zawiera on także słowo Pana Boga do każdego pielgrzyma, rozważania osobiste i modlitwę. Ks. Kwatek ma zatem nadzieję, że " Program duchowy" stanie się wademekum każdego uczestnika pielgrzymki.

Także w Karcie Pielgrzyma, oprócz trasy, hasła i korespondujących z charakterem pielgrzymki kolejnych siedmiu błogosławieństw z Góry Błogosławieństw, jest miejsce na zapisanie osobistego programu duchowego na dany dzień pielgrzymki. Skoro pielgrzymi mają kształtować swoje charaktery, to mogą w karcie wpisywać swoje dobre czyny na dany dzień, swoje umartwienia i intencje.

Organizatorzy postarali się także o przygotowanie szczegółowego programu na każdy etap pielgrzymki, tak aby we wszystkich grupach w tym samym momencie działo się to samo: były prowadzone rozważania, głoszona konferencja albo odmawiany Różaniec. Celem jest budowanie jedności pielgrzymki i wzrastanie siły modlitwy, codziennie, od świtu aż do zmierzchu.

Regulamin i duchowe uczestnictwo

Jak zawsze pielgrzymi zobowiązani są do przestrzegania określonego z góry regulaminu - to jeden z trudów, które trzeba podjąć, decydując się na udział w pielgrzymce, ale także ułatwienie dla samego pątnika i dla osób, które pragną w jego towarzystwie sprawnie pielgrzymować. W tym roku regulamin został sformułowany na nowo i organizatorzy proszą o jego dokładne przestudiowanie, o zapoznanie się z wymaganiami co do stroju i należytego zachowania.

Główny Przewodnik zwraca się także z prośbą do osób odwiedzających, aby przyjeżdżali na miejsce postoju w godz. 19.00-22.00, czyli już po wejściu grup pielgrzymkowych na miejsce noclegu. Wcześniejszy przyjazd odwiedzających i zajmowanie miejsc noclegowych utrudnia wchodzenie grup i jest sprzeczne z regulaminem.

Organizatorzy informują, iż w VII Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzieżowej do Częstochowy może wziąć udział każdy, kto zobowiąże się spełniać postanowienia regulaminu i zapisze się na pielgrzymkę w swojej parafii do 28 lipca lub u Księdza Przewodnika danego rejonu ( od 28 lipca do 5 sierpnia). Można też (od 1 do 5 sierpnia) zapisywać się w Sekretariacie Pielgrzymki w Kurii Diecezjalnej w Łowiczu, Stary Rynek 20 (w godz. 10.00-15.00); a także w czasie trwania pielgrzymki.

Wszystkim osobom, które z różnych względów nie będą mogły wyruszyć na pątniczy szlak, organizatorzy proponują duchowe uczestnictwo w VII Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzieżowej. Do wspólnej modlitwy zaproszeni są zwłaszcza chorzy oraz osoby, które w związku z pracą zawodową w czasie obecnej pielgrzymki zmuszone są pozostać w domach, mimo że kiedyś pielgrzymowały na Jasną Górę. Można zamawiać u Księdza Proboszcza albo nabywać w Kurii "Program duchowy" pielgrzymki i biorąc także Kartę Uczestnictwa odbyć rekolekcje pielgrzymkowe u siebie w domu.

Informacji o tym, co się danego dnia wydarzyło na pielgrzymim szlaku, można będzie wysłuchać codziennie dzięki studiu pielgrzymkowemu Radia Plus.

Pielgrzymka w kolorach tęczy

Reklama

Podobnie jak w latach ubiegłych, diecezja łowicka podzielona została na rejony, a każdy z nich będzie się wyróżniał swoim kolorem. W tym roku będzie 9 kolorowych grup pielgrzymkowych. 1. Rejon kutnowski ( biało-żółty) to dekanaty: Kutno św. Wawrzyńca i Kutno-Woźniaków; przewodnikiem będzie ks. Bartłomiej Szost. 2. Rejon łęczycki (biały) obejmuje dekanaty: Głowno, Krośniewice, Łęczyca, Piątek; przewodnikiem będzie ks. Krzysztof Przesmycki. 3. Rejon sochaczewski (błękitny): Sochaczew św. Wawrzyńca, Sochaczew Matki Bożej Nieustającej Pomocy; przewodnik - ks. Zbigniew Żądło. 4. Rejon rawski (brązowy): Biała Rawska, Lubochnia, Nowe Miasto, Rawa Mazowiecka; przewodnicy - ks. prał. Mieczysław Iwanicki i ks. Zbigniew Kaliński. 5. Rejon żychliński ( cytrynowy): Żychlin i Sanniki; przewodnik - ks. Dariusz Karpiński. 6. Rejon żyrardowski (czerwony): Żyrardów, Wiskitki, Mszczonów; przewodnik - ks. Dariusz Lichman. 7. Rejon skierniewicki (fioletowy): Skierniewice św. Jakuba, Skierniewice-Widok; przewodnik - ks. Wojciech Jadownicki; 8. Księża Salezjanie (pomarańczowy): parafie Kutno św. Michała Archanioła, Żyrardów św. Cyryla i Metodego; 9. Rejon Łowicki (zielony): Łowicz katedra, Łowicz Świętego Ducha; przewodnik - ks. Krzysztof Michalski.

Tegoroczne rekolekcje w drodze rozpoczną się 6 sierpnia, kiedy to o godz. 7.00 biskup łowicki Alojzy Orszulik odprawi w bazylice katedralnej uroczystą Mszę św. w intencji pielgrzymów. Tych, którzy mogą do Łowicza przybyć wcześniej, organizatorzy zapraszają na Apel Maryjny, który rozpocznie się w Seminarium Duchownym 5 sierpnia o godz. 20.30.

Pokonawszy blisko 240 km (z postojami w Makowie, Wysokienicach, Małeczu, Czarnocinie, Biskupiej Woli, Longinówce, Gosławicach, Widawce, Zawadzie, Rędzinach) pątnicy dotrą na Jasną Górę przed południem 14 sierpnia. Wcześniej warto jednak zwrócić uwagę szczególnie na pierwszy Apel Jasnogórski, w Makowie.

O godz. 19.30 odbędzie się tam koncert ewangelizacyjny w wykonaniu grupy "Mocni w Duchu" z parafii Ojców Jezuitów w Łodzi. Po koncercie odprawione zostanie Nabożeństwo Przyjęcia Krzyża, na którym obecny będzie biskup łowicki Alojzy Orszulik. Zaplanowano także, na wzór papieskich spotkań z młodzieżą, dialog Księdza Biskupa z pielgrzymami. Po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego młodzi będą kierować do Biskupa Łowickiego, jako Pierwszego Nauczyciela Wiary w diecezji, pytania - na temat grzechu, krzyża - jako znaku Zbawienia, Kościoła - jako sakramentu Zbawienia człowieka we współczesnym świecie. Po dialogu bp Orszulik poświęci krzyż pielgrzymki i metalowe krzyżyki ze specjalnym nadrukiem, które otrzymają pątnicy.

Drugiego dnia, podczas postoju w Wysokienicach na Apelu obecny będzie dobrze znany maturzystom łowickim ks. Piotr Pawlukiewicz, który wygłosi rozważanie o miłości i sakramencie małżeństwa. Bp Józef Zawitkowski obiecał spotkać się z pielgrzymami tradycyjnie, podczas Mszy św. porannej trzeciego dnia pielgrzymki, także w Wysokienicach.

Wejście pielgrzymów odbędzie się 14 sierpnia, w godz. 10.45-11.15. Msza św. na wałach jasnogórskich, jak zawsze o godz. 13.00. Powrót z pielgrzymki jak zwykle we własnym zakresie.

Zabierz koniecznie!

Na zakończenie jeszcze tylko spis rzeczy, bez których nie ma co myśleć o wyruszeniu na VII Łowicką Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę. Po pierwsze: buty - dobrze rozchodzone, z krytą piętą, najlepiej o numer większe; wełniane lub bawełniane skarpety; nakrycie na głowę i płaszcz przeciwdeszczowy; suchy prowiant na wszystkie dni; lekarstwa używane na co dzień i podstawowe, a także środki opatrunkowe ( 1 bandaż elastyczny i 1 zwykły oddajemy przy zapisie do wspólnej apteczki); namiot z pełnym wyposażeniem, śpiwór, karimata bądź materac.

Pątnicy łowiccy spotykają się zawsze z dużą życzliwością na trasie, a w zorganizowanie pielgrzymki angażuje się bardzo wielu wolontariuszy, bez których oddania trudno byłoby zorganizować to " wędrujące miasteczko". Wszystko będzie łatwiej przeprowadzić, jeśli pielgrzymom nie zabraknie szerokiego uśmiechu i autentycznej chrześcijańskiej radości.

Niech Bóg prowadzi! I pamiętajmy: "Lepiej jest żyć dobrze, niż tylko żyć!".

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Trzebinia: we wtorek święcenia pierwszego polskiego biskupa w Australii

2020-09-28 08:45

[ TEMATY ]

biskup

święcenia

diecezja.pl

Dotychczasowy wiceprowincjał zgromadzenia salwatorianów ks. Karol Kulczycki SDS otrzyma we wtorek sakrę biskupią z rąk abp. Adolfo Yllana - nuncjusza apostolskiego w Australii. Uroczystość odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini.

Współkonsekratorami będą abp Marek Jędraszewski oraz bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego.

Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.00. Poprzedzi ją koncert dziękczynny, który rozpocznie się o godz. 10.20.

Bp Karol Kulczycki został 1 sierpnia powołany przez papieża Franciszka na urząd ordynariusza diecezji Port Pirie w Australii. Jego biskupim zawołaniem są słowa „In Te Domine speravi” (W Tobie, Panie, zaufałem). - To wezwanie towarzyszyło mi od początków powołania, na drodze kapłańskiej, zakonnej, we wszystkich misjach i dziełach, których się podejmowałem. Co do tych słów nigdy nie miałem żadnej wątpliwości – podkreśla.

Według nowego ordynariusza diecezji Port Pirie, największym bogactwem Kościoła w Australii jest zaangażowanie ludzi, którzy przychodzą do kościoła. - Ci, którzy tutaj są w Kościele, zdają sobie sprawę z tego, dlaczego w nim są. Chcą być częścią Kościoła i brać udział w jego życiu – opowiada. Uważa ponadto, że siłą tamtejszej katolickiej wspólnoty jest jej różnorodność. - Mieszka tu wiele osób pochodzących z różnych części świata. Każda z tych grup ma swoją specyfikę. Kościół tutaj jest mieszanką kultur i narodowości, ale tworzy jedną wspólnotę – podkreśla.

Jak wspomina, w jednej z jego wcześniejszych parafii mieszkali przedstawiciele 51 narodowości. - Ludzie wyrażają swoją religijność w różny sposób i chodzi o to, by łączyć to w całość. To buduje i umacnia wspólnotę – dodaje.

W kraju, gdzie katolicy stanowią 24 proc. społeczeństwa, największym wyzwaniem jest, według biskupa z Polski, docieranie do ludzi, którzy odeszli od Kościoła i od wiary.

- Być salwatorianinem to znaczy głosić Zbawiciela. Katedra mojej diecezji jest pod wezwaniem św. Marka, a Ewangelia przez niego spisana zaczyna się od słów: „Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”. Chodzi o to samo: o głoszenie Jezusa, który jest Synem Boga i Zbawicielem świata. To przesłanie jest u korzeni diecezji Port Pirie i katedry – mówi bp Kulczycki.

Karol Kulczycki urodził się 19 października 1966 r. w Górze na Dolnym Śląsku. W 1987 r. wstąpił do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W Bagnie koło Wrocławia odbył najpierw nowicjat, a później rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1994 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. W latach 1994-1997 był związany z Salwatoriańskim Ośrodkiem Powołań - najpierw jako referent, a później jako dyrektor.

W 1997 r. rozpoczął pracę duszpasterską w Australii. Był wikariuszem w parafii Esperance (Zachodnia Australia) i w Willetton (Perth). W 2001 r. został proboszczem parafii Merredin (Zachodnia Australia) i kapelanem Chisholm College w Bedford (Perth). W latach 2005-2009 był proboszczem parafii Greenmount (Perth).

W latach 2010-2018 był superiorem Regionu Australijskiego Salwatorianów, a także kapelanem Prendiville College w Ocean Reef (Perth) i wikariuszem parafii Ocean Reef. W latach 2011-2017 pracował również w zarządzie komisji archidiecezjalnej „Catholic Outreach” w Perth, a w latach 2013-2018 był członkiem salwatoriańskiej międzynarodowej komisji ds. powołań.

Od 2018 r. jest członkiem salwatoriańskiej międzynarodowej komisji ds. komunikacji.

W 2018 r. ks. Karol Kulczycki został wybrany wikariuszem prowincjalnym Polskiej Prowincji Salwatorianów i po ponad 20 latach posługi w Australii wrócił wówczas do Polski.

CZYTAJ DALEJ

Koronka na ulicach biskupiego miasta

2020-09-28 21:57

[ TEMATY ]

Koronka Bożego Miłosierdzia

Iskra Bożego miłosierdzia

Świdnica ‑ Katedra

Ks. Grzegorz Umiński

Iskra Bożego Miłosierdzia w parafii katedralnej

Iskra Bożego Miłosierdzia w parafii katedralnej

Na placu przed świdnicką katedrą, przy pomniku św. Jana Pawła II 28 września o godz. 15. wierni parafii katedralnej oraz pozostali mieszkańcy miasta biskupiego zgromadzili się z bp Ignacym Decem i ks. Mirosławem Benedykiem, aby z koronką w ręku wołać o Boże Miłosierdzie dla siebie i całego świata.

Parafia katedralna po raz kolejny wzięła udział w modlitewnej akcji „Iskra Bożego Miłosierdzia”. Łaskawości Boga polecaliśmy kapłanów i wiernych naszej diecezji, modliliśmy się o oddalenie pandemii koronawirusa, o pokój na świecie, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów, za Prezydenta Polski, oraz wszystkich rządzących, za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

ks. Mirosław Benedyk

Wierni przy pomniku św. Jana Pawła II w dniu akcji "Iskra Bożego Miłosierdzia"

Wierni przy pomniku św. Jana Pawła II w dniu akcji

Spotkaliśmy się w Godzinie Miłosierdzia, w której Bóg daje tak wiele łask, to tak jakby była wielka promocja, iż wystarczy przyjść, otworzyć ręce i wziąć od Niego. Gdy ogłaszają promocję w supermarkecie to wszyscy tam biegną? Czemu tak niewielu biegnie do Boga, który chce dawać ponad miarę? On chce dawać. Bóg ma radość dawania. Dawania miłości, pokoju, szczęścia. Przypomnijmy, że od wielu lat w katedrze świdnickiej koronką modlą się kapłani z wiernymi każdego dnia.

ks. Mirosław Benedyk

Wierni przy pomniku św. Jana Pawła II w dniu akcji "Iskra Bożego Miłosierdzia"

Wierni przy pomniku św. Jana Pawła II w dniu akcji

Od trzynastu lat, wierni co rok spotykają się na modlitwie 28 września na ulicach miast, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny Kowalskiej. Do akcji w całej Polsce włączyło się ponad 300 miast. Tego dnia w Świdnicy koronką modlono się także przy przed szpitalem "Latawiec" na terenie par. św. Andrzeja Boboli.

ks. Mirosław Benedyk

bp Ignacy Dec na koniec pobłogosławił zebranych

bp Ignacy Dec na koniec pobłogosławił zebranych
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję