Reklama

Nowi diakoni w diecezji legnickiej

Niedziela legnicka 31/2002

22 czerwca br. w legnickiej katedrze miała miejsce uroczystość święceń diakonatu. 11 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego święceń udzielił bp Stefan Regmunt.

Posługę diakonatu znamy z kart Pisma Świętego Nowego Testamentu. W Dziejach Apostolskich (6, 1-6) znajdujemy opis ustanowienia przez Apostołów pierwszych diakonów, którym zlecono troskę o potrzeby materialne, posługiwanie chorym i ubogim. O zadaniach diakona przypomina również liturgia święceń, podczas której słyszymy, że diakoni mogą odtąd głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną, rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie Księdza Biskupa, będą mogli wygłaszać kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, nosić wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od Apostołów, i ściśle związani z ołtarzem, będą też pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu Księdza Biskupa i proboszcza.

Kandydaci musieli wyrazić swoją wolę przyjęcia święceń, a do tej decyzji przygotowywali się przez osobistą modlitwę i rekolekcje. Podczas liturgii bp Stefan Regmunt pytał, jakie są ich postanowienia i czy przyrzekają w nich wytrwać. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, jeszcze raz przypominał: "Będziecie diakonami, tj. sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak ten, który służy. Wypełniając wolę Bożą, w duchu radości służcie chętnie Bogu i ludziom. Nikt nie może służyć dwóm panom, dlatego za bałwochwalstwo uważajcie wszelką nieczystość i chciwość. Skoro dobrowolnie przystępujecie do święceń diakonatu, musicie cieszyć się dobrą opinią oraz być mężami pełnymi Ducha Świętego i mądrości, jak ci, których niegdyś wybrali Apostołowie do pełnienia dzieł miłosierdzia. Będziecie wykonywać wasze posługiwanie żyjąc w celibacie, który jest znakiem i podtrzymaniem pasterskiej miłości, a także szczególnym źródłem owocnego działania w świecie. Dzięki temu z większą miłością będziecie służyć Bogu i ludziom, przyczyniając się do ich duchowego odrodzenia".

Zewnętrznym znakiem udzielonych święceń diakonatu jest kapłańska stuła, którą jednak diakoni noszą inaczej, a mianowicie od lewego ramienia pod prawy bok. Szatą liturgiczną diakona jest tzw. dalmatyka, podobna do ornatu noszonego przez kapłanów, ale mająca krótkie, szerokie rękawy.

Uroczyste ubranie stroju liturgicznego odbyło się z pomocą księży proboszczów z parafii, z których pochodzą nowi diakoni.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele diakonów złożyli swoje podziękowania.

Ksiądz Biskup wypowiedział słowa podziękowań pod adresem rodziców i rodzin diakonów, kapłanów, którzy wspomagają ich na drodze do kapłaństwa i wszystkich, którzy wspierają ich swoją modlitwą. " Gratuluję rodzicom i rodzinom - mówił Ksiądz Biskup. - Pamiętajcie, że jest to pierwszy krok do kapłaństwa, potrzebna jest tu jeszcze troska i współpraca rodzin i całej wspólnoty parafialnej. Diakonat musi dojrzewać, musi stać się służbą wszystkim ludziom. Dziękuję również naszym dobrodziejom, Towarzystwu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, kapłanom, których wielu trudzi się i pomaga w rozpoznawaniu głosu powołania, a potem rozwijania go w drodze do kapłaństwa. Wiemy, że Bóg powołuje, a my na tej drodze stajemy się przewodnikami i wspomożycielami, dlatego każda troska, przejaw dobroci się liczy".

Zwracając się raz jeszcze do diakonów, bp Regmunt mówił: " Chcę wam powiedzieć, że jest to wielki dzień; weszliście na drogę do kapłaństwa i myślę, że wchodzicie na tę drogę z radością, miłością Boga, Kościoła i człowieka. Pamiętajcie, że to was zobowiązuje. Bóg was nie przestanie nigdy kochać. Wy odwzajemniajcie się swoją miłością, gorliwością, aby każda parafia zechciała was przyjąć, cieszyć się wami i zbierać owoce z tego ziarna, które zasiejecie. Za to dobro, które rozsiewacie z całą wspólnotą seminaryjną, już wam dziękujemy, a na ten czas wakacji życzymy, byście byli wierni Chrystusowi, przyrzeczeniom i pragnieniu dojścia do kapłaństwa".

Ubiegając zaś wydarzenia, które miały miejsce dwa dni później w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie i związane były ze świętowaniem przez bp. Tadeusza Rybaka 25. rocznicy jego święceń biskupich, Ksiądz Biskup odczytał fragment listu Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupa Legnickiego z okazji jubileuszu, prosząc zarazem o modlitwę w intencji Biskupa Jubilata. (Obszerną relację z jubileuszowej uroczystości Pasterza diecezji zamieściliśmy w poprzednim numerze Niedzieli).

Radość z uroczystości przedłużyła się już poza katedrą, najpierw w jej pobliżu, a potem jeszcze w murach Seminarium.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

Karol Porwich/Niedziela

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Katolicy w USA wolą Donalda Trumpa

2020-09-22 15:37

[ TEMATY ]

Donald Trump

pandemia

wPolityce.pl /PAP/EPA

Donald Trump

Donald Trump

Katolicy w USA czują się głęboko dotknięci przez pandemię. Ich największe obawy budzą kwestie gospodarki, zatrudnienia i opieki zdrowotnej, ale widziane w perspektywie COVID-19 – wynika z badań przeprowadzonych przez RealClear Opinion Research. Jeśli chodzi o zbliżające się wybory prezydenckie, to badania jasno pokazały, że katolicy wolą Donalda Trumpa od byłego wiceprezydenta Joe Bidena.

Sondaż pokazuje, że pandemia koronawirusa i wynikający z niej lockdown wyparły inne kwestie widoczne w poprzednich badaniach, takie jak imigracja czy polityka zagraniczna. „Wszystkie ważne kwestie, takie jak: edukację, gospodarkę czy wolność religijną, postrzegamy teraz przez pryzmat pandemii” – powiedział Carl M. Cannon, szef biura RealClear Opinion Research w Waszyngtonie.

Badanie ujawniło też duży niepokój respondentów związany z przemocą wobec katolików, która ma miejsce w ostatnich miesiącach w USA. Badanych niepokoi wandalizm, ataki na kościoły i antychrześcijańskie hasła wznoszone podczas antyrasistowskich protestów. Niepokój u amerykańskich wierzących budzi także niszczenie pomników świętych i bohaterów narodowych. Większość respondentów wyraziła zaniepokojenie z powodu spalenia Biblii przez protestujących w Portland i wezwania do niszczenia wizerunków przedstawiających Jezusa jako „białego Europejczyka”.

Trzy czwarte badanych martwi także bezpieczeństwo narodowe, kondycja wymiaru sprawiedliwości, podatki, stosunki rasowe, imigracja i polityka zagraniczna. Inne kwestie, które niepokoją wierzących, to wolność wyznania i aborcja. 76 proc. katolików popiera znaczne ograniczenia dotyczące usuwania ciąży. Większość respondentów uważa, że katolicy powinni robić więcej dla uzdrowienia podziałów rasowych w Ameryce.

W sondażu koronawirus pojawił się nie tylko jako problem zdrowotny, ale także jako kwestia, która ma konsekwencje religijne. Większość ankietowanych stwierdziła, że czuje się teraz dość bezpiecznie, żeby zacząć chodzić na Msze, podczas gdy około czterech na dziesięciu uważa, że jest to nadal niebezpieczne. Ponad siedmiu na dziesięciu katolików (71 proc.) stwierdziło, że brak możliwości uczestniczenia we Mszy podczas pandemii był dla nich niepokojący. Zaledwie jedna osoba na 10 zadeklarowała, że zamierza chodzić na Mszę rzadziej.

Katolicy uznali również, że pandemia COVID-19 jest doświadczeniem skłaniającym do refleksji. Ponad sześciu na dziesięciu respondentów stwierdziło, że pandemia zmusiła ich do innego myślenia o swojej wierze (61 proc.). 81 proc. sprowokowała do innego myślenia o polityce, a aż 92 proc. do refleksji nad swoim zdrowiem. Co więcej, prawie wszyscy przyznali, że sprawiła, iż poczuli się bliżej Boga i swoich rodzin.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję