Reklama

Niedziela Częstochowska

Misja dziennikarska to wzięcie odpowiedzialności za prawdę

Misja dziennikarska musi być traktowana nie jako zawód, ale wzięcie odpowiedzialności za prawdę, za siebie, rodziny, Ojczyznę i Kościół. Największym wrogiem prawdy jest zamęt – mówił w homilii w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. 18 września odbyła się jubileuszowa 25. Pielgrzymka Czytelników, Pracowników i Współpracowników Tygodnika Katolickiego „Niedziela”na Jasną Górę, pod hasłem: „Zaszczytna jest służba Słowu” (bł. kard. Stefan Wyszyński).

Na początku Mszy św. o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry podziękował „Niedzieli” za szerzenie kultu Jasnogórskiej Pani. – Dziękujemy za obecność w Kościele Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Cieszymy się, że u Tronu Jasnogórskiej Pani czerpiecie siłę i moc do przekazywania słowa Bożego. To niezwykle wielka odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii, która spoczywa na wszystkich redaktorach, ale także na nas czytelnikach. Chcemy, aby słowo Boże owocowało w naszym codziennym życiu – mówił o. Pastusiak.

W homilii abp Depo nawiązując do hasła pielgrzymki przypomniał słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: „W każdej pracy dla dobra Ojczyzny potrzeba modlitwy. Błędem naszych braci, którzy wzięli odpowiedzialność za współczesny okres życia Polski, było i jest to, że usiłowali rozdzielić świat Boży i ludzki, jakby chcieli powiedzieć: my sobie sami poradzimy, nam nie potrzeba zabobonów i religii, my jesteśmy ludźmi postępowymi, my opanujemy ziemię techniką i ludzką mądrością”.

Reklama

Wskazując na zadania „Niedzieli” metropolita częstochowski zacytował słowa św. Jana Pawła II z 1996 r. wypowiedziane do zarządu „Niedzieli” na czele z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem i red. Lidią Dudkiewicz. „Stoi przed Wami zadanie. Chrystus obecny w Kościele oczekuje, że ten ogromny potencjał myśli, talentów, dobrych chęci, który jest w Was, włączycie w dzieło ewangelizacji i promocji tych wartości, które często są podważane przez prasę propagującą fałszywy model ludzkiej wolności. Podejmujecie to wezwanie z zapałem i miłością do Boga i do Kościoła od siedemdziesięciu lat. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie Wasze wysiłki. Ta wdzięczność Kościoła, której pragnę być wyrazicielem, niech ogarnie także wszystkich Twórców różnorakich pism katolickich w Polsce” – mówił wówczas Jan Paweł II.

Metropolita częstochowski komentując czytania mszalne zaznaczył, że „zło i kłamstwo nie mogą trwać, natomiast ten kto wypełnia prawdę Bożych przykazań będzie trwał na wieki”.

– Pytanie Jezusa, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca, to nie była forma skarcenia Józefa wraz z Maryją, że nie rozumieją do końca Jego misji, lecz wskazanie na większą jeszcze tajemnicę niezwykłego związku Jezusa z Ojcem. Niemniej jednak posłusznie wstał i wrócił z nimi do Nazaretu wzrastając w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi – mówił arcybiskup.

Reklama

– Jest to dla nas ważna lekcja. Bycie chrześcijaninem nie musi pociągać za sobą zerwania wiary i rozumu, spraw doczesnych i spraw Boskich. Ewangelia będąc księgą spotkań Boga objawionego w Chrystusie z konkretnym człowiekiem czy wspólnotą osób nigdy nie utrudniała i wciąż nie utrudnia poszukiwań ludzkiego serca, owego niepokoju a zarazem dialogu pytań wiary i rozumu, bo prawda chrześcijańska winna być z natury głoszona a nie narzucana – kontynuował abp Depo.

Karol Porwich/Niedziela

W homilii metropolita częstochowski abp Depo przywołał m.in. wypowiedź Jana Pawła II z października 1988 r., w której papież w Strasburgu podkreślał: „Moim obowiązkiem jest podkreślenie z mocą, że jeśliby doszło do zepchnięcia na margines religijnego i chrześcijańskiego podłoża tego kontynentu wówczas zanegowane zostałyby nie tylko całe dziedzictwo przeszłości europejskiej, lecz także poważnie narażona byłaby przyszłość godna człowieka europejskiego - każdego człowieka: wierzącego lub niewierzącego”.

– Te słowa powracają, gdy dzisiaj te same miasta Europy, Strasburg czy Bruksela zdają się nie tylko zapominać o chrześcijańskich korzeniach, ale wprost proponują program nowego świata bez Boga – podkreślił i dodał za Benedyktem XVI, że „nie uwzględniając praw natury odnoszących się do człowieka świat zmierza do samozniszczenia”.

– Zaświadczamy wobec siebie nawzajem, że Chrystus nie jest mitem, nie jest symbolem przeszłości, jakiejś mglistej rzeczywistości historyczno-religijnej, ale konkretnym darem Boga, który ciało i krew przyjął z Dziewicy z Nazaretu i objawia nam całą prawdę o Bogu, człowieku i świecie. Chrystus, Jego Matka i Kościół w niczym nie zagrażają ludzkiej wolności, procesom kształcenia i wychowania człowieka oraz odpowiedzialności za świat. Bez Boga człowiek nigdy nie jest wolny, ale staje się niewolnikiem tej czy innej rzeczywistości – wskazał arcybiskup.

– Już nie tylko jesteśmy świadkami konfrontacji między prawdą a fałszem, ale jest świadome wprowadzanie i powiększanie zamętu. I w tym zamęcie fałsz przestaje się jawić dla ludzi jako groźny, a samo pojęcie fałszu staje się bezużyteczne, zresztą jak i pojęcie prawdy – kontynuował cytując słowa ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.

Na zakończenie arcybiskup przypomniał słowa pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny, który w kwietniu 1926 r. napisał, że «„Niedziela” chce być głosem wielkiej rodziny i bronić jej świętych spraw. Chce budować królestwo Boże między nami, a nie zabijać społeczeństwa, chce podnosić lud do światła, a nie pogrążać go w ciemnościach i nie poniżać jego godności. Chce głosić pokój Chrystusowy, pokój niedzielny wszystkim, a nie rozszerzać nienawiści».

– Ten postulat nie stracił niczego ze swojej aktualności. Jest nam dzisiaj szczególnie potrzebny – zakończył abp Depo.

Pierwsza część pielgrzymki odbyła się w auli „Niedzieli”, gdzie uczestnicy wydarzenia wysłuchali referatów: ks. prof. Pawła Bortkiewicza, prof. Wojciecha Roszkowskiego i abp. Wacława Depo.

Na początku spotkania ks. Mariusz Bakalarz, prezes Zarządu Instytutu Niedziela wskazał na więź bł. kard. Stefana Wyszyńskiego z „Niedzielą” i przypomniał, że to prymas Wyszyński bronił „Niedzieli” i jego list zamieszczony w pierwszym numerze reaktywowanego tygodnika w 1981 r. stał się swoistym testamentem dla „Niedzieli”.

– Troską „Niedzieli” jest to, aby w rękach narodu była Ewangelia – podkreślił ks. Bakalarz.

Karol Porwich/Niedziela

Natomiast redaktor naczelny „Niedzieli” ks. dr Jarosław Grabowski podkreślił, że „trzeba uważnie wsłuchiwać się w głos naszych czytelników. Młodych będziemy mieli, gdy odpowiemy na pytania, którymi oni żyją. Trzeba również stawiać czoło powierzchowności wiary”.

– Zależy nam na tym, abyśmy nie tylko patrzyli w przeszłość, ale przede wszystkim patrzyli na jutro – dodał ks. Grabowski.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec odpowiadając na pytanie „jaki Kościół w Polsce na 100-lecie Niedzieli?” wskazał na konieczność odczytywania znaków czasu i przypomniał, że ważne jest przywrócenie słowu nadzieja jego walorów.

Prelegent przypomniał znaczenie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 r. – Po pielgrzymce pojawił się spór o obecność Kościoła w przestrzeni publicznej. Ukazała się również niejednorodność wewnątrz samego Kościoła. Wtedy też ważna była debata o obronie życia. A ks. Tadeusz Styczeń przypomniał, że „obrona nienarodzonego jest miarą demokracji” – mówił ks. Bortkiewicz.

– Jan Paweł II przypomniał etos chrześcijański rozumienia demokracji. To zrodziło w 1991 r. frustrację środowisk liberalnych. Papież zaapelował wówczas, żeby odzyskana wolność została zabezpieczona przymierzem z Bogiem – kontynuował ks. Bortkiewicz.

– Dziś pojawił się ruch zwykłych księży i Kongres katolików i katoliczek. Wciąż trwa spór o dostosowanie się Kościoła do stylu życia demokratycznego. Znajdujemy się w sytuacji, w której podjęliśmy wzywanie sprzed 30 lat. Przyszłość wyrasta z ostatnich wydarzeń w Polsce. Misją Kościoła pozostanie zaangażowanie w głoszeniu wiary – wskazał prelegent.

Natomiast prof. Wojciech Roszkowski zaprezentował wykład nt. „Siła chrześcijaństwa wobec wyzwań współczesności na podstawie doświadczeń historycznych”. – Dzisiaj jest walka o wolność od prawdy, od wiary i od rozumu. Kościół niesie ze sobą depozyt wiary, który nie pochodzi z woli ludu – mówił prof. Roszkowski.

Wskazał, że antynomia prawdy i wolności jest osią sporu w cywilizacji zachodu. – Zamiast Boga pojawia się „ego”, które w XX wieku przybrało tragiczne rozmiary – przypomniał i dodał: „Wydawało się, że Polacy będą korzystali z daru wolności w duchu dekalogu. Nie dajmy sobie wmówić, że przekazywanie depozytu wiary to przemoc i gwałt. Kryzys nie jest niczym nowym w Kościele”.

– Wiara i wiedza są nam potrzebne w jednakowym stopniu. Na tym polega również siła chrześcijaństwa – zaznaczył znany historyk.

Również Abp Depo podkreślił, że idąc ku stuleciu Tygodnika Katolickiego „Niedziela” otrzymaliśmy dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. «„Niedziela już dawniej służyła Kościołowi i Narodowi przez pogłębianie świadomości Kościoła, przez pomoc rodzinom w budowaniu wspólnoty wiary i miłości. Dziś, gdy powstało tyle nowych problemów moralnych, społecznych, kulturalnych, zawodowych, pole pracy Redakcji jest jeszcze rozleglejsze»” – przypomniał słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego napisane do „Niedzieli” w maju 1981 r.

Pierwszy numer tygodnika katolickiego „Niedziela” ukazał się 4 kwietnia 1926 r.

„Niedziela” była zmuszona trzykrotnie zawiesić swoją działalność: w okresie II wojny światowej (1939-45), w okresie PRL (1953-81) oraz w stanie wojennym (grudzień 1981) Szczególną rolę w dziejach „Niedzieli” odegrała również znana pisarka katolicka Zofia Kossak-Szczucka, która współredagowała pismo w 1945 r.

Po 28 latach milczenia spowodowanego decyzją komunistycznej władzy, bp Stefan Bareła w 1981 r. wznowił działalność tygodnika „Niedziela”. Pierwszy numer ukazał się 7 czerwca. Dzisiaj „Niedziela” to tygodnik katolicki o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym, to instytucja multimedialna z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym.

2021-09-18 17:17

Ocena: +2 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ile razy w ciągu dnia mogę przyjąć Ciało Chrystusa?

2021-10-20 12:55

[ TEMATY ]

duchowość

Eucharystia

Msza św.

Adobe Stock

Ile razy tak naprawdę można przystępować do Komunii św. w ciągu jednego dnia? Czy nie moglibyśmy przyjmować Jezusa tyle razy, ile chcemy?

Zwykle spotykam ludzi, którzy mają dokładnie odwrotny problem i trzeba ich namawiać, żeby przynajmniej w okresie świątecznym wyspowiadali się i przyjęli Komunię św. Dobrze jest nosić w sobie pragnienie tak częstego przystępowania do Komunii św. Przypomnę jednak tę znaną pewnie zasadę, że możemy tylko dwa razy przystąpić do Komunii św. w ciągu dnia.

CZYTAJ DALEJ

Twój czyn ma wpływ na drugiego człowieka - [Nowenna przed beatyfikacją]

2021-10-19 20:24

ks. Łukasz Romańczuk

ks. prof. Włodzimierz Wołyniec

ks. prof. Włodzimierz Wołyniec

11 czerwca 2022 roku, w katedrze wrocławskiej odbędzie się beatyfikacja s. Marii Paschalis Jahn i 9 towarzyszek. Każdego 19 dnia miesiąca na wieczornej Eucharystii, w najważniejszej świątyni archidiecezji wrocławskiej odbywa się nowenna przed beatyfikacją sióstr męczenniczek. Dziś Mszy św. przewodniczył i słowo wygłosił ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor PWT we Wrocławiu.

W homilii ks. Wołyniec zwrócił uwagę na czyny, które miały wpływ na koleje świata. Zwrócił uwagę na negatywny czyn Adam i pozytywny czyn Chrystusa. - Czyny każdego z nas mają wpływ na innych ludzi. Dobrze to wiemy, ale nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Słowo Boże o tym nam dzisiaj wyraźnie przypomina. Jest tam mowa o czynie Adama i czynie Pana Jezusa. Jak czyn Adama wpłynął na innych i jak czyn Jezusa miał wpływ na świat - podkreślił ks. profesor.

CZYTAJ DALEJ

Pomoc Caritas wciąż płynie na polsko-białoruską granicę

2021-10-20 17:21

[ TEMATY ]

Caritas

Adobe Stock

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Przekazanie do przygranicznych parafii kolejnego tysiąca pakietów Helps Pack oraz wsparcie finansowe Parafialnych Zespołów Caritas, za których pośrednictwem pomoc może trafiać do migrantów docierających do Polski – to najnowsze ustalenia po spotkaniach dyrektora Caritas Polska z proboszczami z archidiecezji białostockiej oraz diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej. Jest to kolejna, nie ostatnia, transza pomocy Caritas w związku z trwającym kryzysem migracyjnym.

Kwota zebrana przez Caritas Polska na pomoc dla Afgańczyków oraz na działania dla migrantów i uchodźców w Polsce, przekroczyła 4,2 mln zł. Z tej sumy ok. 550 tys. zł (120 tys. euro) zostało przekazane na pomoc uchodźcom w państwach sąsiadujących z Afganistanem, w odpowiedzi na apel humanitarny ogłoszony w ramach sieci Caritas Internationalis. W naszym kraju Caritas Polska od początku obecnego kryzysu migracyjnego organizuje transporty humanitarne do ośrodków, do których trafiają cudzoziemcy (m.in. w Białej Podlaskiej, Łukowie, Horbowie, Bezwoli, Czerwonym Borze, Białymstoku, Lininie, Dębaku), dostarczając żywność, środki czystości, artykuły higieniczne, koce, itp. Caritas Polska wspiera również finansowo Caritas diecezjalne, które są w stałym kontakcie z działającymi na ich terenie ośrodkami i reagują na bieżąco na ich potrzeby.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję