Reklama

Kościół

Warszawa: I dzień V Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej za nami

Mszą św. pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego rozpoczął się w piątek (23.09) V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej organizowany przez „Civitas Christiana”. Wydarzenie objął patronatem honorowym Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

2021-09-25 09:16

[ TEMATY ]

edukacja

W kazaniu bp Piotr Jarecki nawiązał m.in. do beatyfikacji bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który zgłębiał katolicką naukę społeczną i ją upowszechniał, przytoczył jego słowa:„nie można dopuścić do tego, aby zapanowała zasada przemilczania. Za tą zasadą jest slogan, że katolicka nauka społeczna to piękne komunały, ogólniki i nic więcej”.

W nawiązaniu bp Jarecki dodał: „Życzę i modlę się, aby ta konferencja przeciwstawiła się tej tendencji, by przyczyniła się do upowszechniania tej dyscypliny i do przekonania jak najliczniejszej rzeszy ludzi, że zawiera ona wartości i zasady, których stosowanie zapewnia godny styl życia (…). Modlę się by środowiska katolicyzmu społecznego, zabierały odważny głos w sprawach dotyczących naszego życia społecznego, gospodarczego i politycznego, rzucając światło nauczania społecznego kościoła na te konkretne rzeczywistości, bez kompleksów i bez wchodzenia w układy ze sprawującymi władze, które to układy często zamykają nam usta.”

Reklama

Biskup podkreślił rolę kultury w budowaniu społeczeństwa i kształtowaniu dojrzałej osobowości. Zauważył, iż: „pilnie potrzebna jest tu wielka praca na forum wychowania i kultury, obejmująca przygotowanie konsumentów do odpowiedzialnego korzystania z prawa wyboru, kształtowanie głębokiego poczucia odpowiedzialności u producentów i przede wszystkim, u specjalistów w dziedzinie społecznego przekazu. Konieczna jest także interwencja władz publicznych (…). Najważniejsze jest dobrze uformowane sumienie człowieka, serce i umysł oraz środowiska tej formacji”.

Widzieć – Oceniać – Działać

Gospodarz festiwalu, Maciej Szepietowski - Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, zaprosił zgromadzonych do uczestnictwa w debatach eksperckich, warsztatach, uroczystej gali oraz spektaklu słowno-muzycznym przygotowanym z okazji 30-lecia wydania encykliki Centesimus annus. Podkreślił, że Festiwal jest przestrzenią spotkania ludzi różnych profesji, talentów, charyzmatów, którzy w ramach wydarzenia mają szansę wymiany myśli i doświadczeń. Przestrzeń festiwalowa ma służyć pokazaniu tego, że Katolicka Nauka Społeczna to nie puste definicje, ale coś żywego, naturalnego, co ma zastosowanie w rzeczywistości dnia codziennego.

Reklama

Papież Franciszek w skierowanym liście do organizatorów i uczestników Festiwalu, podkreślił, że: „Nieodzowną staje się troska o merytoryczne przygotowanie i formację osób i różnych środowisk odpowiedzialnych za kwestie społeczne, by można wyjść poza teraźniejszość i spojrzeć w przyszłość, by przejść w działaniu od teorii do praktyki. Życzę Organizatorom i Uczestnikom V Festiwalu, by mierząc się w debacie z rzeczywistością świata, rozważając dążenia współczesności i zachodzące zmiany, potrafili wskazać walory nauki społecznej Kościoła i możliwości konkretnego wcielania jej w życie. Wszystkim, którzy w dniach Festiwalu podejmą wysiłek na rzecz poszukiwania wspólnego dobra i współtworzenia nowego ładu etyczno-społecznego w świetle zasad katolickiej nauki społecznej, z serca błogosławię. Rzym, u św. Jana na Lateranie, 21 września 2021 r. Franciszek.”

Obecny wśród uczestników apb Salvatore Pennacchio, nuncjusz Apostolski w Polsce – podkreślił ogromne znaczenie jakie w popularyzowaniu katolickiej nauki społecznej niesie Festiwal.

Racja stanu czy racje klanów?

W tematykę pierwszej debaty uczestników wprowadził ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, który podczas wykładu przybliżył różne koncepcje rozumienia pojęcia racji stanu. Zaznaczył, że intuicyjne rozumienie racji stanu jako czegoś szlachetnego, co można przeciwstawić racji klanu, nie zawsze jest rzeczą oczywistą. Jako przykład zaprezentował kilka modeli tłumaczenia powyższego pojęcia, omawiając koncepcje m. in. Niccolo Machiavellego, Maxa Webera, Jana z Salisbury. Model racji stanu obrany przez tego ostatniego, został przedstawiony jako ten, który stanowi koncepcję moralną związaną z dobrem publicznym, także z koncepcją dobra wspólnego i sprawiedliwości - czyli taką, która może stanowić punkt wyjścia dla Katolickiej Nauki Społecznej. Ks. prof. Mazurkiewicz w podsumowaniu przytoczył słowa bł. Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że polską racją stanu jest obrona moralności chrześcijańskiej.

Tego dnia odbyły się dwie debaty, w których wzięli udział zaproszeni eksperci. W pierwszej z debat pt.

"Racja stanu, czy racje klanów?, podczas której prelegenci podjęli temat obecnego kryzysu politycznego i społecznego - głębokiego podziału, u którego źródeł leży brak myślenia wspólnotowego.

W dyskusji udział wzięli: ks. prof. UŚ, dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. PAN, dr hab. Grzegorz Kucharczyk oraz red. Rafał Ziemkiewicz. Czy w świetle istnienia dwóch stron medalu, możemy znaleźć tę trzecią stronę? – to pytanie zadał prelegentom Mateusz Gawroński, moderator debaty.

„Idziemy w kierunku, gdzie nie istnieje dualizm – idziemy w kierunku monizmu” - odpowiedział ks. prof. Arkadiusz Wuwer. Zaznaczył, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że dzisiejszy człowiek za wszelką cenę chce uciec od odpowiedzialności, która jest niezbędna, gdy wygłasza się jasne sądy i podejmuje się jednoznaczne decyzje, a te są konieczne do istnienia społeczeństwa pluralistycznego. Ks. prof. Wuwer zwrócił uwagę także na to, że nie będziemy w stanie realizować katolickiej nauki społecznej bez odniesienia do wnętrza człowieka, wyznaczył również zadania, które widzi dla Kościoła w kwestii wprowadzania KNS w praktyce, którymi są edukacja, formacja oraz działanie na rzecz jedności.

W trakcie dyskusji prof. Grzegorz Kucharczyk powiedział, że spór w społeczeństwie jest rzeczą naturalną, ale wymaga wytężenia uwagi i opowiedzenia się po jednej ze stron. Jego zdaniem realnym zagrożeniem nie jest spór, ale poczucie życia w epoce „postprawdy”, gdzie prawda przestaje być istotna. Przytoczył także encyklikę „Centesimus annus”, w której Jan Paweł II podstawowym prawem człowieka określił prawo do prawdy. Zwrócił uwagę, że zagrożeniem dla polskiej racji stanu jest wykorzenienie i - za bł. Stefanem Wyszyńskim - brak suwerenności kulturowej, które pogłębia się m.in. poprzez koncepcję dominacji niemieckiego typu kultury, określanego jako wartości europejskie, propagowanego w Unii Europejskiej.

Podczas debaty red. Rafał Ziemkiewicz podkreślił, że państwo narodowe jest najlepszą realizacją idei wspólnoty powszechnej. „Niestety, gdy istnieje wspólnota, zawsze jest ktoś, kto chce ją przejąć i wykorzystać dla swoich interesów, a dziś wspólnota atakowana jest z góry i z dołu” - mówił Ziemkiewicz. Stwierdził, że współczesny świat staje się światem plemion lub baniek, w których funkcjonujemy i jesteśmy przez to coraz bardziej podzieleni. Jego zdaniem idea demokracji liberalnej, która wydawała się systemem idealnym, upadła - dziś widzimy jej liczne wad. Taki stan społeczeństwa doprowadzi do ery nacjonalizmów. Skrytykował także tok myślenia dzisiejszych elit europejskich, które dążą za wszelką cenę do zniszczenia wspólnot narodowych, by zbudować większą wspólnotę.

W tematykę II debaty uczestników wprowadził ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne. W wykładzie przybliżył teorię biurokracji według Maxa Webera, postawił także pytanie jaką rolę pełni katolicka nauka społeczna wobec przerostu biurokracji? Podkreślił, że biurokracja stoi w sprzeczności z KNS, m.in. dlatego że w sytuacji przerostu biurokracji człowiek staje się środkiem do osiągnięcia celu, przez co jest pozbawiony swojej godności.

Drugą debatę ekspercką pt. Proste jak paragraf - dzisiejsze przeprawy z prawem moderował Piotr Sutowicz. Udział wzięli zaproszeni goście: Marcin Nowacki - Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, dr Andrzej Pawluk - Wiceprezes Zarządu Grupa Inco S.A., Paweł Bochniarz - Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej.

Prelegenci wspólnie poszukiwali rozwiązań i odpowiedzi, które daje KNS wobec zagrożeń wynikających z przeregulowania gospodarki oraz z przerostu biurokracji. Dyskusję otworzyło pytanie o przydatność narzędzi, które daje katolicka nauka społeczna w życiu ludzi, którzy zderzają się z tworzeniem prawa.

Debaty eksperckie podsumował Tomasz Nakielski, który zwrócił uwagę na największą zaletę katolickiej nauki społecznej stanowiącą jednocześnie jej największą wartość - uniwersalność. Zaprosił także uczestników na VI Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej.

Wieczorową porą przyznano wyróżnienia „Bonum et Lucrum”. Wręczyli je Maciej Szepietowski oraz Kamil Sulej z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W V edycji Festiwalu KNS wyróżnienia „Dobro i zysk” otrzymała: Pani Alicja Kosakowska, producent Bożych Krówek oraz prof. dr hab. Anna Musiała za najlepszą publikację z zakresu KNS „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła”.

Zwieńczeniem pierwszego dnia V Festiwalu KNS było widowisko słowno- muzyczne "Wyzwania" w 30. rocznicę ogłoszenia encykliki "Centesimus annus" w reżyserii Dariusza Kowalskiego. Dofinansowana ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Warto wspomnieć, iż bieżącej edycji Festiwalu KNS towarzyszy wystawa „Wielcy polscy ekonomiści” przygotowana przez Narodowy Bank Polski.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Minister Czarnek wydał rozporządzenie ws. szkół

[ TEMATY ]

szkoła

edukacja

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Czarnek: wydajemy rozporządzenie przedłużające dotychczasowe działanie szkół do końca lutego

Klasy I-III szkół podstawowych - nauka w trybie stacjonarnym, pozostałe w trybie zdalnym.

Podziel się cytatem

CZYTAJ DALEJ

Nieznane fakty z życia bł. ks. Popiełuszki

2021-10-19 08:55

[ TEMATY ]

bł. Jerzy Popiełuszko

ks. Jerzy Popiełuszko

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

ks. Popiełuszko

Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Księdza Jerzego Popiełuszki

Ks. Jerzy Popiełuszko zmienił swoje imię dopiero w wieku 23 lat. Jego świętość widoczna była w zwykłej codzienności. Ludzie lgnęli do niego, dawał im nadzieję w czasie kiedy najbardziej tego potrzebowali. Lubił papierosy, miał psa o imieniu "Tajniak", a nawet przyczynił się do nawrócenia Danuty Szaflarskiej - legendy polskiego kina. W 37.rocznicę jego męczeńskiej śmierci przyglądamy się życiu kapelana "Solidarności" i nieznanym powszechnie faktom z jego życia.

Ks. Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy i kapelan "Solidarności" został zamordowany 19 października 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który był odpowiedzialny za zwalczanie Kościoła katolickiego.

CZYTAJ DALEJ

„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego śp. Franciszka Jędrychy

2021-10-21 15:28

[ TEMATY ]

Żarki

Franciszek Jędrycha

powstania śląskie

znak Tobie Polsko

Katarzyna Kulińska-Pluta

Grób śp. Franciszka Jędrychy walczącego w wojnie polsko-bolszewickiej i III powstaniu śląskim został odznaczony znakiem pamięci „Tobie Polsko”.

Uroczystość odbyła się na cmentarzu parafialnym w Żarkach 20 października. Uczestniczyli w niej córka Franciszka Jędrychy Anna Cicha wraz z mężem Zbigniewem Cichym oraz Małgorzata Jędrycha-Gorczyca, wnuczka Józefa Jędrychy, brata Franciszka, wraz z mężem Stanisławem. Modlitwę odmówił ks. Stanisław Kotyl, proboszcz parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję