Reklama

Niedziela na Podbeskidziu

Księża Neoprezbiterzy A.D. 2013

8 nowych kapłanów wyświęcił bp Tadeusz Rakoczy 25 maja podczas Mszy św. celebrowanej w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej

Celebrację Eucharystii Pasterz diecezji sprawował razem z proboszczami kandydatów do święceń oraz wychowawcami z Krakowskiego Seminarium Duchownego. W uroczystości, która jest świętem całego lokalnego Kościoła uczestniczyli także księża, rodziny diakonów, delegacje parafii rodzinnych i parafii praktyk duszpasterskich przyszłych neoprezbiterów. Zgodnie z obrzędem udzielania sakramentu kapłaństwa kandydaci zostali imiennie i publicznie przedstawieni Biskupowi i wyrazili wolę przyjęcia sakramentu. Po homilii odbył się obrzęd święceń. Prócz gestu włożenia rąk przez Biskupa, sakramentu dopełniły także obrzędy wyjaśniające. Dłonie neoprezbiterów zostały namaszczone poświęconym olejem, a Biskup symbolicznie wręczył każdemu z nich kielich z winem i patenę z chlebem.

Nowo wyświęceni prezbiterzy rozpoczęli formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w 2007 r. Przygotowania do święceń trwały 6 lat, wypełnionych modlitwą, studiami filozoficzno-teologicznymi na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz różnorodnymi praktykami duszpasterskimi. Bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń są tygodniowe rekolekcje odprawiane przez kandydatów w całkowitym milczeniu.

Reklama

Po przyjęciu święceń kapłańskich neoprezbiterzy odprawiają w swoich rodzinnych parafiach Mszę św. prymicyjną, która jest świętem całej parafialnej wspólnoty, w której zrodziło się kapłańskie powołanie.

Patronem rocznika nowo wyświęconych kapłanów jest XVI-wieczny karmelita i mistyk hiszpański św. Jan od Krzyża. Pamiątką świeceń są obrazki prymicyjne, które nowi kapłani wręczają wiernym. Na odwrocie obrazka umieszczone jest motto, wybrane osobiście przez każdego z nowo wyświęconych prezbiterów. Poniżej prezentujemy sylwetki nowych kapłanów. Relację z uroczystości święceń zamieścimy w kolejnym numerze „Niedzieli na Podbeskidziu”.

JAROSŁAW BIELESZ
Pochodzi z parafii Dobrego Pasterza w Istebnej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Stanisława BM w Łodygowicach.
Motto: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37, 5).
Wybrałem takie motto, ponieważ uważam, że zaufanie Bogu i człowiekowi w życiu jest bardzo ważne. Powołanie to droga współpracy człowieka z Bogiem i oddanie się innym w całości. Wierzyć w Boga to oddać swoje życie w Jego działanie i powierzyć Mu się w całości.
Najważniejsza książka mojego życia to „Zraniony Pasterz”.

Reklama

JAROSŁAW JARCO
Pochodzi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Brzeszczach.
Motto: „Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie” (Syr 2, 1).
Słowa te były pierwszymi, jakie usłyszałem w kaplicy seminaryjnej i „chodziły za mną” przez cały czas przygotowania do kapłaństwa. Dały mi one pewność dwóch rzeczy: tego, że idąc za Jezusem i służąc Mu nie da się uniknąć krzyża i doświadczeń oraz tego, że zaczynając jak Jezus od cierpienia, będę mógł tak jak On skończyć - jako zwycięzca z wygranym życiem i wygranym powołaniem. Słowa te pomogły mi w wielu trudnych momentach mojej drogi do kapłaństwa. Powołanie jest dla mnie propozycją od Boga: „Jarek, a może byśmy zostali przyjaciółmi”. Wierzyć w Boga to zaufać Mu jak przyjacielowi i być gotowym na niespodzianki i zaskoczenia z Jego strony.
Ulubione książki: J.R.R. Tolkien, „Władca pierścieni”, G.K. Chesterton, „Kula i krzyż”.

SZYMON CZARNOTA
Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Marcina w Ochabach.
Motto: „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16).
Hasło to towarzyszyło mi przez całe moje życie, choć przez długi czas nawet o tym nie wiedziałem. To właśnie bezinteresowna miłość do drugiego człowieka i pomoc mu doprowadziła mnie do Pańskiego ołtarza, to dzięki niej mogę służyć bliźniemu i Chrystusowi jeszcze doskonalej. Powołanie to przede wszystkim jest zadanie, ale również i wielki dar, którym powinienem dzielić się z innymi. Wierzyć w Boga to ufać Mu i oddać Mu całe swoje życie.
Ulubiona książka: Richard Picciotto, „Ostatni z żywych” - opowieść strażaka, który przeżył pod gruzami World Trade Center.

MACIEJ DĄBROWSKI
Pochodzi z parafii Świętych Wawrzyńca DM i Kazimierza Królewicza w Rajczy. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Polance Wielkiej.
Motto: „Jezus powiedział: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie»” (J 14, 6).
Wybrałem takie motto na obrazek prymicyjny, by zawsze pamiętać, że jedyną słuszną drogą w życiu jest Chrystus. Tylko On jest mi w stanie dać to, co w życiu jest najważniejsze. Dlatego kapłaństwo jest dla mnie nieustannym wpatrywaniem się w Niego i naśladowaniem Zbawiciela we wszystkim. Szczególny wydźwięk te słowa nabierają w kontekście zbawczej męki Chrystusa. Również drogą ofiarowania się dla innych trzeba podążać za Chrystusem. Powołanie jest wolą Boga względem mnie. Wolą, którą powinienem i chcę realizować. Wierzyć w Boga to kształtować swoje życie i rzeczywistość dokoła w oparciu o doświadczenie osobistego spotkania z Nim.

DAMIAN BRODA
Pochodzi z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pogórzu. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świnnej.
Motto: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2, 10).
Wybrane przeze mnie motto towarzyszyło mi od początku mojej drogi seminaryjnej. Jest dla mnie ważne, ponieważ porusza problem wierności w powołaniu. Jest to dla mnie zapewnienie, że jeżeli będę wierny w powołaniu do końca, nawet w najcięższych chwilach, osiągnę życie wieczne - cel każdego chrześcijanina. Powołanie to codzienne mówienie Bogu „tak” w pełnieniu Jego woli. Wierzyć w Boga to zaprosić Go do swojego życia i brać Jego Ewangelię na serio.
Ulubiona książka: Josemaria Escriva, „Droga”.

JAKUB TOMICA
Pochodzi z parafii św. Małgorzaty z Antiochii w Dębowcu. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Wszystkich Świętych w Zarzeczu.
Motto: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham!” (J 21, 17).
Motto, które wybrałem, ukazuje mi, że Jezus nie odrzucił Piotra takim jakim był, czyli niedojrzałym w miłości, i jednocześnie ustanowił go pasterzem swoich owiec. Jezus nie czekał aż Piotr będzie święty, ale do tej świętości go poprowadził.
Powołanie to zgoda na wypełnianie życiowej misji, którą powierza Jezus - podobnie jak Piotrowi, prowadząc go ku bezinteresownej miłości jaką kocha Bóg. Wierzyć w Boga to doświadczać Jego ojcowskiej opieki i pragnąć wieczności.
Najważniejsza książka mojego życia to „Pójdź, bądź moim światłem” opisująca pragnienie Boga i ufność pośród doświadczenia ciemnej nocy wiary w życiu bł. Matki Teresy z Kalkuty.

SŁAWOMIR MALISZ
Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Leśnej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Matki Bożej Różańcowej w Zabłociu k. Strumienia.
Motto: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).
W czasie formacji seminaryjnej i praktyki diakońskiej zrozumiałem, że owocność pracy duszpasterskiej nie zależy od samego człowieka, ale od jego relacji z Bogiem, który umacnia, który udziela cnoty męstwa. Siła pochodząca od Chrystusa jest nam wszystkim, głoszącym Dobrą Nowinę, potrzebna.
Powołanie to jedna z dróg do świętości. Wiara to uznanie, że On istnieje, lecz także zaufanie Mu na tyle, że zgadzamy się postępować zgodnie z tym, co powiedział.
Ulubiona książka: C.S. Lewis, „Opowieści z Narnii”. Czytając tę powieść może nam się wydawać dziwna, ale kiedy się w nią wgłębimy odkryjemy naprawdę wiele motywów chrześcijańskich.

DAMIAN SZAFRAŃSKI
Pochodzi z parafii św. Jadwigi Królowej w Przyborowie. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach.
Motto: „Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” (Ps 27, 1).
Dla mnie jest ważny nie tyle ten werset, co cały Psalm 27. To modlitwa pełna ufności i zawierzenia Bogu nawet w najtrudniejszej sytuacji. Wybierając to motto, chciałbym wyrazić prośbę, aby to Bóg był Tym, który wyznacza mi drogę Swoim Światłem, abym tylko w Nim pokładał ufność w Zbawienie moje i innych. Powołanie dla mnie, to pójście za Światłem. Wierzyc w Boga to przede wszystkim kochać drugiego człowieka.
Ulubione książki: J.R.R. Tolkien, „Władca pierścieni” i C.S. Lewis, „Opowieści z Narnii”.

2013-05-21 15:29

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kielce: 12 diakonów otrzymało święcenia prezbiteratu

[ TEMATY ]

święcenia

bp Jan Piotrowski

Radio Rodzina

Bp Jan Piotrowski udzielił dzisiaj w bazylice katedralnej święceń prezbiteratu dwunastu diakonom Wyższego Seminarium Duchownego. Wyświęceni kapłani pochodzą z parafii diecezji kieleckiej, jeden z nich – z tarnowskiej.

W uroczystej koncelebrze pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego uczestniczyli: bp Marian Florczyk, bp senior Kazimierz Ryczan, opat cysterski o. Edward Stradomski, rektor WSD ks. Paweł Tambor, księża profesorowie seminarium oraz proboszczowie parafii, z których pochodzą nowi kapłani.

CZYTAJ DALEJ

PGE: Kompleks Turów będzie nadal pracować

2021-09-21 07:59

[ TEMATY ]

kopalnia

pl.wikipedia.org

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów będzie dalej pracować; posiada niezbędne pozwolenia środowiskowe i ważną, legalnie wydaną koncesję, na podstawie której prowadzi wydobycie - ogłosiła Polska Grupa Energetyczna - właściciel kopalni i elektrowni Turów.

W poniedziałek ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czego TSUE zobowiązał Polskę w maju, Trybunał nałożył na Polskę 0,5 mln euro kary za każdy dzień kontynuowania pracy Turowa.

CZYTAJ DALEJ

107 lat temu Legion Śląski wymaszerował z Cieszyna

2021-09-21 07:14

[ TEMATY ]

historia

pl.wikipedia.org

Drużyna Sokoła w Dziedzicach, która w 1914 roku wstąpiła do Legionu Śląskiego

Drużyna Sokoła w Dziedzicach, która w 1914 roku wstąpiła do Legionu Śląskiego

107 lat temu, 21 września, z Cieszyna wymaszerował Legion Śląski. Ponad 400 ochotników ze Śląska Cieszyńskiego dotarło do Mszany Dolnej, gdzie dołączyli do II Brygady Legionów Polskich. Pożegnanie legionistów było manifestacją polskości.

"O godzinie 1 z południa wmaszerowała na rynek przednia straż naszego oddziału. Za chwilę potem odezwała się wesoło trąbka, dając znać, że i siła główna się zbliża. Wszystkim dech w piersiach zaparło. Jeszcze chwila oczekiwania a na rynek wmaszerowały miarowym krokiem i sprawnie, w szyku bojowym, zajęły całą połać obszernego placu przed Domem Narodowym głębokie kolumny legionistów polskich (…) z bronią umajoną kwiatami. Huragan okrzyków i oklasków przywitał żołnierzy naszych" - relacjonowała wydarzenie gazeta "Robotnik Śląski".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję