Reklama

Niedziela Przemyska

List Pasterski metropolity przemyskiego abp. Adama Szala
na uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Wielki Post 2017

Z Maryją na drogach nawrócenia

Niedziela przemyska 12/2017, str. 1, 6

[ TEMATY ]

list

Dariusz Szuwalski

Obraz Zwiastowania NMP z sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu

Obraz Zwiastowania NMP z sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu

Wspominamy dziś ważne wydarzenie wiary, jakim jest Zwiastowanie Pańskie. Oczyma wiary patrzymy na najpiękniejszą kobietę świata, Maryję, do której Pan Bóg posłał swego Anioła Gabriela. To Ona, Niewiasta zapowiedziana w raju po grzechu pierworodnym, otrzymała niezwykłą łaskę poznania objawienia Bożego, które przekazał Archanioł Gabriel. Słowa Archanioła Gabriela wskazują, jak niezwykłą łaską została obdarowana Maryja, otrzymując przywilej, jakim było Jej Niepokalane Poczęcie. Orędzie Anioła świadczy też o tym, że otrzymała Ona dar Bożego Macierzyństwa, którego nikt z ludzi nie otrzymał i nie otrzyma. (...)

Nie lękajmy się przyjąć Maryję jako Matkę i przewodniczkę w naszym życiu. Ona jest dobrą Matką, pokazującą nam właściwe ścieżki naszego życia. W XX wieku wielokrotnie Maryja stanęła przed nami w różnych miejscach świata, takich jak: La Salette, Lourdes, Fatimie i w wielu innych. Wierzymy, że te liczne objawienia maryjne przybliżają nam prawdę o Królestwie Bożym i są potrzebne ludziom obecnych czasów. Wielu ludziom do nawrócenia wystarcza słowo Boże, zaś niektórzy potrzebują cudów, a bywa, że potrzebne są im łzy Matki. Maryja przychodzi w konkretnych momentach dziejowych, pragnąc pomóc nam odczytać znaki czasu i przetrwać trudne momenty.

Reklama

Sto lat temu w czasie zawieruchy wojennej i ideologicznej miały miejsce objawienia fatimskie, które trwały od 13 maja 1917 r. do października 1917 r. W trzynastym dniu każdego miesiąca Matka Boża ukazywała się trojgu dzieciom: siedmioletniej Hiacyncie i jej 9-cioletniemu bratu Franciszkowi oraz 10-cieletniej ich kuzynce Łucji dos Santos. Hiacynta i Franciszek zmarli w niedługim czasie po objawieniach. Łucja jako siostra zakonna w karmelitańskim klasztorze w Coimbrze zmarła w podeszłym wieku, i zgodnie z tym, co dzieci słyszały, przez wiele lat pozostała jako świadek objawień. Maryja przybywając do dzieci, mówiła im: „Jestem Panią Różańca. Przyszłam ostrzec wiernych, aby poprawili się i błagali o przebaczenie ich grzechów. Nie wolno im więcej obrażać Pana Boga, ponieważ już jest zbyt ciężko obrażany grzechami ludzi. Zachęcała do odmawiania Różańca: Niech ludzie odmawiają go każdego dnia. Fatimska Pani, podobnie jak Jan Chrzciciel przed przyjściem Chrystusa nawołuje ludzi XX wieku do pokuty i do prostowania ścieżek, i życia według Ewangelii. (...)

Ze swego fatimskiego sanktuarium Maryja ponawia także dzisiaj swoją matczyną i usilną prośbę o nawrócenie do życia w prawdzie i w łasce uświęcającej, o częste korzystanie z sakramentu pokuty i Eucharystii, prosi o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca i ducha pokuty (Jan Paweł II, Anioł Pański, 26 lipca 1987 r.). (...)

Podczas obchodów roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski uświadomiliśmy sobie także i to, że przez ten sakramentalny akt nasi przodkowie zaprosili do siebie Chrystusa i Jego Matkę. Od samego początku obecność Maryi łączyła się ze słowami pocieszenia, pouczenia i zachęty.

Reklama

W bieżącym roku obchodzimy 300-lecie koronacji obrazu Maki Bożej na Jasnej Górze oraz 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie, niedawno świętowaliśmy także 250-lecie koronacji Matki Bożej Jackowej w Przemyślu. Niech te jubileusze będą okazją do okazania wdzięczności Maryi za cuda i łaski, które dokonują się nie tylko w wielu sanktuariach, ale za Jej obecność w naszym codziennym życiu chrześcijańskim, w naszych rodzinach, w naszych środowiskach i w całym narodzie.

Pocieszające jest to, że stale powiększa się ilość miejsc, w których Maryja zaznacza swoją obecność wśród nas. Warto tu przywołać dwa kolejne miejsca na naszej podkarpackiej ziemi.

Już od kilkudziesięciu lat, dokładnie od 1979 r., wielkie rzeczy Pan Bóg okazuje podczas nabożeństw fatimskich w Miejscu Piastowym, gdzie jako pierwsze na Podkarpaciu tego typu nabożeństwa zaczęły gromadzić rzesze młodzieży i starszych, prowadząc ich do pojednania z Panem Bogiem przez sakrament pokuty. Praktyka tych nabożeństw rozpowszechniła się w całej archidiecezji. Do dziś wielu wiernych modląc się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej, wyprasza wiele łask, szczególnie dotyczących życia duchowego i nawrócenia, którego ostatecznym celem jest dojście do zjednoczenia z Bogiem.

Droga nawrócenia prowadzi do jedności z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Maryja przez wiarę, miłość i posłuszeństwo osiągnęła pełnię tego zjednoczenia i jako wniebowziętą i ukoronowaną na Królową nieba i ziemi, a równocześnie jako Matkę niosącą nam pomoc i pocieszenie czcimy w drugim sławnym na Podkarpaciu wizerunku, znajdującym się w kościele parafialnym w Komborni. Do Niej się zwracamy w różnych niedolach życia i jako do Matki Pocieszenia od wielu lat pielgrzymują wierni. Wśród tych pielgrzymów był także św. Józef Sebastian Pelczar, który 29 sierpnia 1862 r. jako kleryk wygłosił kazanie na odpuście w kościele parafialnym w Komborni. Jako wielki czciciel Maryi uważał, że „wyprasza Ona dla wielu z tych, co Prawdy istotnej nie znają lub niedobrze ją znają, łaskę wiary i wiedzie ich na naukę do drugiej Matki – do Kościoła (kazanie św. Józefa S. Pelczara na święto Najświętszej Panny Maryi Pocieszenia).

Oba te wizerunki cieszące się wielkim kultem ze strony wiernych, 11 czerwca 2017 r. zostaną ozdobione koronami poświęconymi przez papieża Franciszka. Dokona się to w sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Będzie to nie tylko okazja do wyrażenia Maryi wdzięczności za Jej łaskawość wobec nas, ale także kolejne wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy.

Pamiętajmy, że prawdziwy kult maryjny polega nie na zewnętrznych aktach i uroczystościach, ale na przyjęciu i odczytaniu przesłania Maryi wzywającego do określonego stylu życia. Naszym obowiązkiem jest przedłużenie tego Maryjnego orędzia w świecie i w środowisku, w którym żyjemy, bo przez świadectwo własnego życia winniśmy także innym pomóc w drodze do zbawienia. Dołączmy do tych, którzy od tysięcy lat przez swoje życie świadczyli o Panu Bogu i Jego słowach. Wszyscy jesteśmy posłani, by głosić prawdę o Panu Bogu, jego miłości, o grzechu, który sprzeciwia się tej miłości, o Jezusie Chrystusie, który jest naszym zbawicielem, a także o tym, że dzięki wierze dokonuje się nasze nawrócenie. Wszystko to jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu i prowadzi nas do wspólnoty Kościoła.

Naśladujmy dzieci z Fatimy, które stały się wiernymi świadkami objawień, mimo trudności, na jakie napotykały. Zechciejmy też dzielić się swoją wiarą, włączmy się aktywnie w dzieło ewangelizacji podejmowane w naszej archidiecezji, czytajmy Pismo Święte i czasopisma katolickie, zwłaszcza „Niedzielę Przemyską”, wspierajmy media katolickie; nasze diecezjalne Radio Fara, pamiętajmy o duchowym i materialnym wpieraniu misji, zwłaszcza prowadzonych przez misjonarzy pochodzących z naszej archidiecezji.

Jak najliczniej włączmy się fizycznie i duchowo do lipcowej Pieszej Pielgrzymki Przemyskiej, która w tym roku będzie rozważać sprawę ewangelizacji i misji katolickich. Niech te rekolekcje w drodze będą swoistego rodzaju ewangelizacją pielgrzymów i tych, do których pielgrzymi dotrą.

Wspominajmy często scenę zwiastowania, zwłaszcza podczas codziennie odmawianej modlitwy Anioł Pański. Niech Maryja wzywająca do nawrócenia i pokuty poprowadzi nas przez drogi ziemskiego życia i przygotuje do radosnego przeżywania uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Was wszystkich: drodzy Bracia i Siostry, Duszpasterze, Osoby Życia Konsekrowanego, powierzam opiece Pani Fatimskiej i Matki Pocieszenia.

Na czas wsłuchiwania się w orędzie Maryi i naśladowania Jej cnót przyjmijcie z serca płynące pasterskie błogosławieństwo – w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Przemyśl, 25 marca 2017 r.

(Pełny tekst Listu Pasterskiego Metropolity Przemyskiego abp. Adama Szala na uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Wielki Post 2017 na www.przemyska.pl)

2017-03-16 08:02

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi CCEE o św. Marcinie

[ TEMATY ]

list

św. Marcin

Św. Marcin z Tour (316-397) (mal. Antoon van Dijck

Św. Marcin z Tour (316-397) (mal. Antoon van Dijck

Święty Marcin z Tours był nie tylko jednym z założycieli monastycyzmu zachodniego, ale także należy do tego grona ludzi, którzy są fundamentem kultury i cywilizacji europejskiej. Podkreśliła to Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w liście do episkopatu Węgier z okazji zakończenia obchodów 1700. rocznicy urodzin tego świętego na ziemi węgierskiej w 316 roku. Dokument ten nawiązuje również do kończącego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, dostrzegając w tym „szczęśliwy zbieg okoliczności”.

List, noszący datę 10 listopada, czyli w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Marcina z Tours, jest skierowany na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Węgier abp. Andrása Veresa, prymasa tego kraju kard. Pétera Erdő i wszystkich tamtejszych biskupów. Nawiązując do bliskiego już zamknięcia Roku Świętego Miłosierdzia, kierownictwo CCEE zwraca uwagę na ten „szczęśliwy zbieg okoliczności”, gdyż św. Marcin był jednym z tych świętych, którzy „najlepiej potrafili, urzeczywistniać w swoim czasie miłosierne oblicze Chrystusa”.

CZYTAJ DALEJ

Solidarnie w obronie religii

2021-09-22 07:48

Niedziela Ogólnopolska 39/2021, str. 14-16

[ TEMATY ]

profanacja

profanacja kościoła

Jarosław Jakubczak,/ Twitter Max Martin Skalenius,/pkwp.org/newsy, /stopprofanacjom.pl

Obrażanie uczuć religijnych katolików, czy w ogóle ludzi wierzących w Boga, nasila się od lat, nie tylko w Polsce.

Zjawisko to, wskazuje na bardzo poważny i głęboki kryzys demokracji, przede wszystkim zaś na kryzys antropologiczny. Człowiek ceniący wartości ogólnoludzkie – prawdę, dobro, piękno – nie będzie obrażał innych ludzi, nie będzie naigrawał się z ich wiary, nie będzie kpił z symboliki religijnej, która jest dla nich święta. Nie będzie miotał bez opamiętania wulgaryzmami, wiedząc, że mogą je słyszeć dzieci oraz niepełnoletnia młodzież. Nie będzie obrażał uczuć religijnych osób wierzących, profanując np. krzyż albo wykorzystując go do celów pozareligijnych czy wręcz antyreligijnych (np. do promocji aborcji czy do prowadzenia sporów politycznych). Nie będzie atakował wolności religijnej, która jest jednym z podstawowych praw człowieka.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: jesteście kobietami, które poszły za Jezusem z Galilei!

2021-09-28 09:41

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

ks. Paweł Kłys

- Jesteście siostrami zakonnymi, dziewicami konsekrowanymi, wdowami konsekrowanymi, dlatego, że zafascynował was Jezus, ale ta pierwsza fascynacja - ona jest łatwa do przysłonięcia rozmaitymi rzeczami. – mówił abp Grzegorz Ryś.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję