Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Nowak: Św. Stanisław Kostka bardzo kochał Matkę Bożą

„Św. Stanisław Kostka bardzo kochał Matkę Bożą do końca. I w tej miłości jest dla nas wzorem. Przejmijmy się tą miłością do Boga, do Jezusa i Matki Bożej” - mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak, który wieczorem 18 września przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Częstochowie z racji uroczystości odpustowych.

[ TEMATY ]

abp Stanisław Nowak

Ks. Mariusz Frukacz

Na początku Mszy św. przedstawiciele parafii oraz alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie złożyli abp. Nowakowi życzenia imieninowe. Natomiast arcybiskup zaapelował o modlitwę w intencji ciężko chorego ks. proboszcza Leonarda Gołkowskiego, który, jak podkreślił abp Nowak „ma łaskę krzyża i cierpienia”.

Mszę św. z arcybiskupem koncelebrował m. in. o. Ludwik Kordoń – przełożony częstochowskiej wspólnoty Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego, który przygotowywał parafię do uroczystości odpustowych podczas „Triduum ku czci św. Stanisław Kostki”. Na Mszę św. przybyli m. in. kapłani z dekanatu, osoby życia konsekrowanego.

Zobacz zdjęcia: Odpust w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Częstochowie

Reklama

W homilii abp Nowak ukazując życie św. Stanisława Kostki wskazał również na kontekst 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i podkreślił, że ten sam papież Klemens XI, który w 1717 r. podarował korony dla obrazu Maryi jasnogórskiej kanonizował w 1714 r. św. Stanisława Kostkę - To niezwykła bliskość tych dwóch wydarzeń – podkreślił abp Nowak.

„Św. Stanisław Kostka przy Jasnej Górze jest na swoim miejscu. Dopełnia w jakiś sposób tajemnicę obecności Maryi w swoim narodzie” – kontynuował abp Nowak i dodał: „ Ten Święty jest opiekunem, patronem Polski. On nam przypomina Polskę. Przy Maryi i wraz z Maryją niech broni Polski”.

Arcybiskup senior przypomniał, że dwa wielkie zwycięstwa w dziejach naszej Ojczyny przypisywane są wstawiennictwu św. Stanisława Kostki, a mianowicie zwycięstwo pod Chocimiem w 1621 r. i pod Beresteczkiem w 1651 r.

Reklama

Abp Nowak wskazał również na obecność Maryi w dziejach polskiego narodu - Maryja jak Matka nam pomaga. Ciągle nam matkuje - przypomniał słowa św. Jana Pawła II i dodał: „Maryja wiele razy broniła naszego narodu”.

Arcybiskup przypomniał maryjny wymiar duchowości św. Stanisława Kostki – On bardzo kochał Matkę Bożą do końca. I w tej miłości jest dla nas wzorem. Przejmijmy się tą miłością do Boga, do Jezusa i Matki Bożej – zaapelował do wiernych arcybiskup.

„Matka Boża chce żywej korony, chce nas, naszego życia moralnego, życia po Bożemu” – kontynuował abp Nowak.

„Chciejmy też być żywą aureolą św. Stanisława Kostki i być podobni do niego. Jezus i Maryja moja Matka to są blaski tej aureoli” – wołał arcybiskup senior.

Abp Nowak odniósł się również do tekstu Ewangelii podkreślając jej „dramatyczność” - Bóg chciał krzyża i tęsknoty Maryi i Józefa za Jezusem. Słowem kluczem do zrozumienia głębi tekstu Ewangelii są „sprawy Boga” i „bycie w tym co należy do Ojca”. Tę prawdę Maryja ciągle rozważała w swoim sercu – mówił abp Nowak i dodał: „Liczą się sprawy Boga, Jego wola, Jego przykazania i Jego miłość ponad wszystko. Tak żył św. Stanisław Kostka, który nie znosił grzechu. Dla niego ważna była modlitwa, pokuta, Msza św. Miał głód Jezusa. Wybrał Boga za wszelką cenę. Bóg albo nic”.

Były metropolita częstochowski zaznaczył, że „św. Stanisław Kostka to wzór dla obrony wiary, kiedy dzisiaj świat żyje w straszliwej chorobie. Ludzie mówią, że są stwórcami. Nie liczą się przykazania Boże, rodzina i święte małżeństwo. Te czasy prowadzą do pustki, do beznadziei i do owego „nic”.

„Trzeba opowiedzieć się za rodziną, czystym i świętym małżeństwem. Trzeba opowiedzieć się za tym, aby Bóg był na pierwszym miejscu. Potrzebna jest w naszych czasach duchowa mobilizacja” – mówił arcybiskup i przypomniał, że „maryjność to jest nasza droga do Boga. Ważna jest wiara, różaniec i pokuta. Trzeba otoczyć Polskę różańcem i nieść różaniec do granic”.

Abp Nowak wskazał również na „niebezpieczeństwo nie widzenia ludzi młodych i ich problemów” - Dzisiaj gdy niszczy się młode serca, to starsi muszą z troską pochylać się nad młodymi ludźmi, wychowywać ich. Trzeba młodym pomagać. Dzisiaj jest wielka odpowiedzialność Polaków za wychowanie młodzieży – wołał abp Nowak. „Św. Stanisławie Kostko módl się za Polskę XXI wieku. Czasy są bardzo trudne i bardzo Cię potrzebujemy” – zakończył arcybiskup.

Przed końcowym błogosławieństwem ks. Rafał Ćwikliński – wikariusz w parafii pw. św. Stanisław Kostki w Częstochowie podkreślił, że „ trzeba iść do Boga przez Maryję” – Ten program pokazał nam św. Stanisław Kostka i chcemy być wierni temu programowi – mówił ks. Ćwikliński.

Po Mszy św. wierni ucałowali relikwie św. Stanisława Kostki.

2017-09-19 07:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Stanisław Nowak obchodzi 85. rocznicę urodzin

[ TEMATY ]

Częstochowa

jubileusz

abp Stanisław Nowak

B.M.Sztajner/Niedziela

Abp senior Stanisław Nowak, były metropolita częstochowski dzisiaj obchodzi 85. rocznicę swoich urodzin. W rozmowie z "Niedzielą"  podzielił się swoimi wspomnieniami.

– Można powiedzieć, że w Jeziorzanach wszystko się zaczęło. Tam się urodziłem. To piękna miejscowość. Była ona u stóp klasztorów eremickich: kamedułów na Bielanach i starego opactwa tynieckiego. Blisko była również Kalwaria Zebrzydowska. Właśnie opactwo w Tyńcu było naszą parafią. Później nas przyłączono do wielkiej rodziny parafialnej w Liszkach – mówił abp Nowak.

– Czas mojego dzieciństwa to straszliwa II wojna światowa. Pamiętam ucieczkę z Jeziorzan za Kraków. Ojciec wiózł nas na wozie. Pamiętam pierwsze wrażenia. Widziałem lotnisko na Rakowicach w Krakowie jak samoloty płonęły. Mama została, bo musiała zająć się krową, która się zaparła i nie chciała iść. Mama pilnowała domu. Byłem najmłodszy spośród piątki rodzeństwa i bardzo płakałem pewnej nocy, kiedy niedaleko nas był potężny pożar. Witałem wojnę wielkim płaczem – wspominał abp Nowak i dodał: „Później, kiedy byłem już biskupem częstochowskim i odprawiałem Msze św. w Wieluniu, to często powtarzałem, że dziecko płaczem witało wybuch II wojny światowej. A tym dzieckiem to ja byłem”.

Arcybiskup senior wspominał również, że jego rodzina w czasie okupacji udzieliła schronienia młodym Żydówkom. – W naszym domu na strychu co pewien czas ukrywały się dwie młode Żydówki. Jedna z nich miała na imię Rywka. Po wojnie przyszła podziękować naszemu ojcu za uratowanie jej życia. Za pomoc Żydom przecież groziła śmierć – kontynuował arcybiskup senior.

Wspominając swoją drogę do kapłaństwa były metropolita częstochowski podkreślił: „Jeśli chodzi o moją drogę do kapłaństwa, to powiem, że moje powołanie kapłańskie jest w powołaniu chrzcielnym”. – Moi rodzice, bliscy byli religijni. Kochaliśmy Kościół. U mnie w domu z ogrodu zawsze widziałem dominujący biały klasztor Kamedułów. Była widoczna święta Kalwaria Zebrzydowska. Żyliśmy w cieniu tej kalwarii. Jako dziecko miałem pragnienie, by zostać księdzem. – mówił.

– Jak już byłem klerykiem, to taką postacią, u stóp której się wychowywałem do kapłaństwa, był kapelan prezydenta Ignacego Mościckiego. Wśród moich wychowawców był sługa Boży bp Jan Pietraszko, wykładowcą etyki był Karol Wojtyła. Na dzień moich święceń, których udzielił mi abp Eugeniusz Baziak, wybrałem słowa ze św. Pawła Apostoła: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14), ale miałem te słowa jeszcze w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka: „Miłość Chrystusa przyciska nas” – wspominał abp Nowak.

– Po święceniach przyszła praca duszpasterska w Choczni k. Wadowic, Ludźmierzu i Rogoźniku. Będąc wychowawcą kleryków, zostałem posłany na studia do Paryża. W czasie studiów zgłębiałem duchowość kapłańską. W czasie studiów byłem świadkiem rewolucji obyczajowej 1968 r. – kontynuował abp Nowak.

– Z całym dziedzictwem mojego życia przeszedłem jako biskup do Częstochowy. Jestem kalwariarzem. Dlatego wybrałem słowa Iuxta Crucem Tecum stare (Chcę pod Krzyżem stać przy Tobie) jako motto mojej posługi biskupiej. Nieraz ludzie mówią: „Umrzeć w Panu”. To jest dla mnie najważniejsze. „Tobie, Panie, zaufałem”. – podkreślił arcybiskup senior.


Abp Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 r. w Jeziorzanach. Ukończył II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Jako motto swojej posługi kapłańskiej obrał słowa św. Pawła Apostoła „Miłość Chrystusa przyciska nas”.

Posługę duszpasterską rozpoczął w archidiecezji krakowskiej jako wikariusz w Choczni k. Wadowic, w Ludźmierzu i Rogoźniku na Podhalu. W latach 1963-79 był ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w latach 1967-71 w Instytucie Katolickim w Paryżu, uwieńczone doktoratem. Od 1971 r. kierował katedrą teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1981 r. - Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu teologii życia wewnętrznego. W 1979 r. objął funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem częstochowskim 8 września 1984 r. Uroczystość święceń biskupich odbyła się 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej bazylice katedralnej. Święceń biskupich udzielił kard. Józef Glemp Prymas Polski. Bp Stanisław Nowak objął kanonicznie diecezję 26 listopada 1984 r. a uroczystego ingresu do bazyliki katedralnej dokonał 8 grudnia 1984 r. Jako motto swojej posługi biskupiej obrał słowa: „Iuxta crucem Tecum stare” (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie).

W ramach prac Episkopatu Polski był w latach 1989–1996 przewodniczącym Komisji Maryjnej. W 1990 i 1994 brał udział w Synodach Biskupów w Rzymie. W latach 1994–2001 był stałym współpracownikiem Sekretariatu Synodu Biskupów. 24 czerwca 2004 papież Jan Paweł II ustanowił go drugim wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej.

W lipcu 2010, po ukończeniu 75 lat złożył rezygnację z urzędu. Papież rozpatrzył ją formułą nunc pro tunc, prosząc metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011. 29 grudnia 2011 papież Benedykt XVI zwolnił go z funkcji arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował na ten urząd biskupa Wacława Depo.

Obszerną rozmowę telewizyjną z abp. Stanisławem Nowakiem będzie można zobaczyć TUTAJ

CZYTAJ DALEJ

Rokitno: Spotkanie doradców życia rodzinnego

2020-09-27 10:37

[ TEMATY ]

Duszpasterstwo rodziny

Karolina Krasowska

Podczas konferencji

Podczas konferencji

W Rokitnie trwa spotkanie doradców życia rodzinnego, którzy na co dzień posługują wśród narzeczonych w naszej diecezji. Spotkanie prowadzi ks. dr Mariusz Dudka, diecezjalny duszpasterz rodziny.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Domu Rekolekcyjnego konferencją ks. Mariusz Dudki. W programie skupienia są jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. w rokitniańskiej bazylice. Podczas spotkania doradcom zostaną wręczone misje kanoniczne udzielane raz na trzy lata i pozwolenia dotyczące starszych doradców.

Zobacz zdjęcia: Spotkanie doradców życia rodzinnego w Rokitnie.

W naszej diecezji posługuje ponad 100 doradców. Do Rokitna przyjechało kilkudziesięciu..

CZYTAJ DALEJ

Bierzmowanie w Polskiej Misji Katolickiej w Munster

2020-09-28 00:12

ks. kan. Marian Wagner

Młodzież z Polskiej Misji Katolickiej w Munster, przyjęła z rąk Ks. Abpa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, sakrament bierzmowania. Uroczystość ta połączona była z poświęceniem sztandaru misyjnego z wizerunkiem św. Jana Pawła II.

Na początku liturgii proboszcz parafii, młodzież oraz rodzice poprosili ks. Abpa o udzielenie sakramentu zgromadzonej młodzieży.

Podczas homilii, metropolita wrocławski przywołując sakrament Chrztu i I Komunii świętej zachęcił młodych, aby nie bali się otworzyć na działanie Ducha Świętego. Przykładem mogą być Apostołowie, którzy oczekiwali na Zesłanie Ducha Świętego.

Na zakończenie Liturgii Ks. Arcybiskup poświęcił sztandar misyjny ufundowany przez rodziców Szkoły Misyjnej oraz PMK.

ks. kan Marian Wagner

Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie sztandaru


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję