Reklama

Kapłaństwo - dar największy

Abp Stanisław Budzik udzielił święceń prezbiteratu 15 diakonom - wychowankom Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, absolwentom Wydziału Teologii KUL

Uroczysta Msza św. z obrzędem święceń kapłańskich odbyła się w sobotę, 2 czerwca, w archikatedrze lubelskiej. Koncelebrowali ją biskupi pomocniczy oraz kilkudziesięciu kapłanów. Wśród licznie zgromadzonych osób konsekrowanych i świeckich szczególne miejsce zajmowali rodzice nowych kapłanów, a także grupa wiernych z parafii św. Teresy w Budapeszcie. - Gromadzimy się tu, by dziękować Chrystusowi Zmartwychwstałemu za dar i tajemnicę kapłaństwa. Kapłaństwo jest darem Boga dla Kościoła i ludzi, ale i darem człowieka dla Boga; darem młodego człowieka, który z miłością odpowiada na pełne miłości wezwanie Boga - mówił abp Stanisław Budzik. - Na świecie wciąż jest wiele serc, które czekają na Ewangelię, na nową ewangelizację, na kapłański trud i świętość. Dziś wielka radość ogarnia całą archidiecezję, bo oto weszli do katedry diakoni, a wychodzą z niej kapłani, nowi apostołowie Jezusa Chrystusa - cieszył się Pasterz.
Liturgia z obrzędem udzielenia święceń kapłańskich sprawowana była niemalże dokładnie w rocznicę wizyty bł. Jana Pawła II w Lublinie, podczas której Papież - jedyny raz w Polsce - wyświęcił 50 kapłanów. Do tej Eucharystii nawiązywała Liturgia Słowa, a także homilia Metropolity. - Wy jesteście solą ziemi i światłem świata - mówił ks. Arcybiskup do diakonów, jak i zgromadzonych wiernych, włączonych w potrójną misję Chrystusa przez sakrament chrztu św. Bł. Jan Paweł II rozwinął tę myśl 25 lat temu, kiedy pytał, czy nie są solą ziemi chrześcijańskie rodziny, gdzie wzrastają powołania; czy nie są nią wspólnoty i parafie, w których nie chowa się światła pod korzec; czy nie są nią wszyscy ci, którzy swoimi uczynkami potwierdzają życie zgodne z wiarą, którzy w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych i społecznych starają się wprowadzać w życie zasady Ewangelii. - Mimo upływu lat, te słowa są coraz bardziej aktualne - podkreślał Pasterz.
Zwracając się bezpośrednio do przystępujących do sakramentu kapłaństwa, Metropolita mówił: - Waszym zadaniem będzie współpraca ze świeckimi w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, za chrześcijański kształt polskiego życia. Abp Budzik podkreślał, że „świeckich trzeba darzyć zaufaniem”. - Mają oni, jak uczy Sobór Watykański II, swoje miejsce i zadanie w wykonywaniu potrójnej misji Chrystusa w Kościele. Jest w nich dobra wola, kompetencja i gotowość służenia pomocą. Od was zależy ukształtowanie prawidłowej świadomości świeckich i kapłanów, by każdy był żywą cząstką Kościoła, wnoszącą swój trud życia dla wspólnego dobra - mówił. Ks. Arcybiskup wezwał neoprezbiterów, by dołożyli starań, „aby każdy człowiek w Kościele odnajdywał swój dom”. - Zadaniem kapłanów jest ukazywanie światu, Kościołowi i współczesnemu człowiekowi piękna i blasku Bożego objawienia. Musicie więc o to zabiegać postawą przy ołtarzu, w kancelarii parafialnej, w konfesjonale, w szkole. W domu Kościoła trzeba się troszczyć o ubogich, zagubionych, nieszczęśliwych. Macie zapraszać do domu Kościoła ludzi żyjących na jego obrzeżach, obojętnych, a także tych krytykujących Kościół. Dla wszystkich macie być solą ziemi i światłem świata - apelował abp Budzik, wyznaczając nowym kapłanom szczególne obszary działań.
W homilii, odwołując się do nauczania Benedykta XVI, ks. Arcybiskup wiele miejsca poświęcił prostracji, czyli gestowi uniżenia się, upadnięcia na twarz. Prostracja przewidziana jest podczas liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek i podczas udzielania święceń kapłańskich. Wyraża wtedy „świadomość absolutnej niezdolności wypełniania własnymi siłami kapłańskiego polecenia Jezusa Chrystusa”. Gdy kandydaci leżą na ziemi, zgromadzona wokół nich wspólnota śpiewa Litanię do Wszystkich Świętych. To jeden z istotnych elementów obrzędu udzielania sakramentu kapłaństwa. Przywołując słowa Ojca Świętego, Metropolita wskazywał, że „modlitwa Kościoła osłania, jest cudowną siłą podnoszącą z własnej niemocy i umożliwiającą wyjście na przygotowaną drogę”. Obrzęd liturgii święceń prezbiteratu rozpoczyna przedstawienie kandydatów biskupowi. W katedrze uczynił to rektor seminarium ks. dr Marek Słomka. Wezwani - słowem „jestem” potwierdzili gotowość przyjęcia święceń. Następnie przyrzekli wypełniać zobowiązania, wynikające z sakramentu kapłaństwa. Gestem włożenia swoich dłoni w dłonie ordynariusza przyrzekli posłuszeństwo biskupowi. Po Litanii do Wszystkich Świętych biskupi i kapłani włożyli na głowy wyświęcanych swoje ręce, przekazując im Ducha Świętego, a później biskup odmówił modlitwę konsekracyjną. Nowowyświęceni, przyodziani na sposób kapłański w stułę i ornat, przyjmowali z rąk biskupa patenę i kielich jako symbol życia kapłańskiego. Ostatnim elementem obrzędu święceń było przekazanie pocałunku pokoju.
Abp Stanisław Budzik prosił nowych kapłanów, by „składane przed Kościołem przyrzeczenia podjęli ze świadomością, że wierność jest funkcją miłości”. - Ze świadomością, że musisz kochać więcej niż inni, więcej dawać z siebie i więcej od siebie wymagać, bo dziś Chrystus powierza ci większą odpowiedzialność - podkreślał. Równocześnie życzył neoprezbiterom, by podejmując powierzone im dzieła byli jak apostołowie. - Jak Piotr buduj na skale, którą jest Chrystus i trwaj niewzruszenie w wierze, jak Paweł chlub się tajemnicą krzyża i napełnij serce zapałem głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom, jak Jan Chrzciciel prostuj ścieżki ludziom na spotkanie z Bogiem i jak umiłowany uczeń Jan przyjmij do siebie dar najcenniejszy, Maryję - mówił ks. Arcybiskup.
Nowi kapłani, wdzięczni Bogu i ludziom „za wielkie dzieło, jakie się w nich dokonało”, ze wzruszeniem sprawowali swoją pierwszą Eucharystię. Wszystkich, którzy wspomagali ich na drodze powołania, obiecali zachować w sercu i w modlitewnej pamięci.

Święcenia kapłańskie przyjęli:

ks. Kordian Broniarczyk - z parafii pw. św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej
ks. Sylwester Brzozowski - z parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie
ks. Michał Gałus - z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kraśniku
ks. Andrzej Gęba - z parafii pw. św. Wita w Mełgwi
ks. Attila Honti - z parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie
ks. Jerzy Krawczyk - z parafii pw. Krzyża Świętego w Rzeczycy Księżej
ks. Grzegorz Krupa - z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach
ks. Rafał Lamorski - z parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie
ks. Andrzej Magier - z parafii pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce
ks. Jarosław Siejko - z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie
ks. Michał Strudziński - z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim
ks. Mateusz Targoński - z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
ks. Łukasz Trzciński - z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie
ks. Kamil Zaborek - z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach
ks. Paweł Zdybel - z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych intencji Benedykta XVI i Jana Pawła II

2021-09-21 14:09

[ TEMATY ]

papież Franciszek

Msza trydencka

ks. Mirosław Benedyk

Msza św. trydencka

Msza św. trydencka

Mam nadzieję, że dzięki decyzji o wstrzymaniu automatyzmu [wydawania pozwoleń na odprawianie Mszy według] starego rytu możemy wrócić do prawdziwych intencji Benedykta XVI i Jana Pawła II – powiedział papież Franciszek podczas spotkania ze słowackimi jezuitami 12 września w Bratysławie. Zapis tej rozmowy ukazał się we włoskim czasopiśmie „La Civiltà Cattolica”.

Ojciec Święty przypomniał, że jego decyzja „była owocem konsultacji ze wszystkimi biskupami świata”, jaka odbyła się w zeszłym roku. – Od tej pory ten, kto chce odprawiać według vetus ordo powinien poprosić Rzym o zgodę, tak jak się to dzieje w przypadku birytualizmu. Ale są młodzi [księża], którzy miesiąc po święceniach idą do biskupa, by o to prosić – podkreślił papież.

CZYTAJ DALEJ

Posiedzenie Rady Kardynałów

2021-09-22 17:15

[ TEMATY ]

papież Franciszek

Rada Kardynałów

Vatican News

Wczoraj po południu odbyło się, w formie zdalnej, posiedzenie Rady Kardynałów. Papież Franciszek przedstawił refleksję na temat otwarcia prac najbliższego Synodu o synodalności.

Po zapoznaniu się z dwoma jego wystąpieniami uznanymi za kluczowe dla przemyśleń na następny synod, z 2015 r. z okazji 50. rocznicy ustanowienia Synodu Biskupów oraz skierowanej do wiernych diecezji rzymskiej w ubiegłą sobotę, Papież dał jasno do zrozumienia, że sednem refleksji nie jest jedynie pogłębienie tego czy innego tematu. Celem jest nauka takiego sposobu przeżywania Kościoła, które naznaczone jest na wszystkich poziomach wzajemnym słuchaniem i postawą duszpasterską, zwłaszcza w obliczu pokus klerykalizmu i sztywności. Wystąpienia różnych kardynałów dotyczyły niektórych aspektów, które sprawiają, że synodalność jest szczególnie potrzebna aby przezwyciężyć sekciarstwo i partykularne

CZYTAJ DALEJ

Episkopat USA: polityka migracyjna jest niesprawiedliwa

2021-09-23 17:11

[ TEMATY ]

episkopat

migracja

Stany Zjednoczone

Vatican News/AFP

Kryzys migracyjny na granicy amerykańsko-meksykańskiej

Kryzys migracyjny na granicy amerykańsko-meksykańskiej

Bieżąca polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych zaprzecza rzeczywistości. Bezbronność potrzebujących jest podważana – oświadczył bp Mario E. Dorsonville, przedstawiciel amerykańskiego episkopatu ds. migracji.

W ciągu ostatnich tygodni wzrosła liczba migrantów przebywających w sektorze Del Rio na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Większość z nich to Haitańczycy, wcześniej zmuszeni do ucieczki i tułaczki po Ameryce Łacińskiej z powodu sytuacji w swoim kraju, naznaczonej głębokim kryzysem. Wiele czynników, przede wszystkim przemoc, zamieszki polityczne po zabójstwie prezydenta Jovenela Moïse, niedawne trzęsienie ziemi i upadająca gospodarka, a także pandemia COVID-19, wymusiło na nich migrację do Stanów Zjednoczonych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję