Reklama

Jubileuszowe „Te Deum”

Obecny rok w życiu naszej archidiecezji ubogacony jest niezwykłymi jubileuszami. Najpierw składamy Bogu hołd za 40-lecie istnienia diecezji szczecińsko-kamieńskiej, także za 25-lecie obecności w piastowskim Szczecinie bł. Jana Pawła II oraz za ukoronowanie wówczas figury Matki Bożej Fatimskiej z sanktuarium na os. Słonecznym i wreszcie za 20 lat od utworzenia metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Uroczystości jubileuszowe trwają już od marca, ale ich apogeum przypadło na dzień 11 czerwca, gdy w bazylice archikatedralnej Kościół szczecińsko-kamieński dziękował Bogu za tę błogosławioną obecność Papieża na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem.

Papieskie 25-lecie

Reklama

Dzień 11 czerwca 1987 r. na trwałe zapisał się w historii naszego Kościoła diecezjalnego. To wówczas na zaproszenie pasterza diecezji bp. Kazimierza Majdańskiego przybył do Szczecina namiestnik Chrystusa Jan Paweł II. Wizyta w biskupim już wtedy od 15 lat mieście miała wielowątkowy charakter. Podkreślała polską tożsamość tej ziemi, szczególnie po lewej stronie Odry, wiązała się z troską o to, by: „rodzina była Bogiem silna” i wreszcie wyrażała modlitewne pragnienie wołania o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie. Dokładnie w 25 lat od tamtej chwili w bazylice archikatedralnej w Szczecinie odbyły się podniosłe uroczystości jubileuszowe. W wypełnionej po brzegi bazylice spotkali się świadkowie tamtych wydarzeń, a także liczne grono młodych, dla których Papież był najwyższym autorytetem.
Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył znamienity gość - abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przez 9 lat osobisty sekretarz Jana Pawła II. Obecni byli także: abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, bp Marian Błażej Kruszyłowicz, bp senior Jan Gałecki, a z metropolii - z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Edward Dajczak, bp Tadeusz Werno i bp Paweł Cieślik, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Stefan Regmunt i bp Paweł Socha. W koncelebrowanej Mszy św. uczestniczyło ponad 110 księży, a także siostry zakonne, przedstawiciele wszystkich szczebli władzy od parlamentu po lokalne samorządy, władze uczelni szczecińskich, służby mundurowe, poczty sztandarowe, delegacje różnorodnych środowisk pracy, połączone chóry szczecińskie, członkowie wielu wspólnot i grup duszpasterskich, delegacje parafii. Wprowadzeniem w uroczystość było odprawione nabożeństwo czerwcowe oraz emisja dokumentu TVP „Jan Paweł II w Szczecinie”. Głębokie w swojej treści, pełnej emocji i wspomnień, słowo Boże wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa [tekst homilii na s. 2 i 5]. Na zakończenie uroczystości Dostojnemu Gościowi ze Lwowa podziękował w imieniu wszystkich ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman, dziekan elekt Wydziału Teologicznego US. W dowód łączności Szczecina ze Lwowem podarowano abp. M. Mokrzyckiemu kopię obrazu papieskiego pochodzącego z kaplicy znajdującej się w bazylice. Sam obdarowany przekazał naszej metropolii okazyjny medal wydany z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II we Lwowie. Wyrażono także słowa radosnych życzeń z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich abp. Andrzeja Dzięgi. Pięknym ukoronowaniem papieskiej uroczystości było ogłoszenie przez abp. A. Dzięgę nominacji Benedykta XVI, który wyniósł do godności kapelana Jego Świątobliwości: ks. kan. Zbigniewa Wójcika, ks. kan. Jana Ubermana oraz ks. kan. Jana Kazieczkę.

Diecezjalne 40-lecie

Każdy jubileusz jest także doskonałą okazją do refleksji historycznej, ale również i ludzkiej, związanej z wydarzeniami, które na trwałe wpisały się w krajobraz najpierw diecezji, a od 20 lat archidiecezji. Dotyczy to także 40. rocznicy utworzenia naszej diecezji. Po podpisaniu normalizacji stosunków przez NRF i Polskę, 7 grudnia 1970 r., stworzyły się podstawy ku normalizacji administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Ojciec Święty Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” podjął historyczną decyzję, erygując 28 czerwca 1972 r. nowe diecezje w Polsce, w tym diecezję gorzowską, koszalińsko-kołobrzeską i szczecińsko-kamieńską. Ordynariuszem diecezji szczecińsko-kamieńskiej został bp Jerzy Stroba, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Ignacy Jeż, a diecezji gorzowskiej bp Wilhelm Pluta. Diecezja szczecińsko-kamieńska objęła całe ówczesne województwo szczecińskie w obszarze 12 754 km˛, które zamieszkiwało 922 tys. mieszkańców. Na katedrę wyznaczono kościół pw. św. Jakuba Ap., będący wtedy jeszcze w znacznej ruinie, natomiast konkatedrą została dawna katedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim. W dniu erygowania diecezję stanowiło 146 parafii i wikariatów lokalnych, w których pracowało 324 kapłanów (185 diecezjalnych, 127 zakonnych i 12 przybyłych z pomocą z innych diecezji). Rozpoczął się błogosławiony czas tworzenia fundamentów nowej diecezji, a przede wszystkim troski o powołania i odbudowę świątyń, a z tym ustanawiania nowych wspólnot parafialnych. 1 marca 1979 r. papież Jan Paweł II po odejściu bp J. Stroby do Poznania mianował bp. Kazimierza Majdańskiego, sufragana włocławskiego, pasterzem diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ksiądz Biskup urzędowo objął diecezję 10 marca, a uroczysty ingres do szczecińskiej katedry pw. św. Jakuba Ap. odbył w Niedzielę Palmową - 8 kwietnia 1979 r. Czas posługi już śp. abp. K. Majdańskiego to twórczy okres podkreślania polskiej tożsamości ziem nad Odrą i Bałtykiem, szacunku dla rodziny i ludzkiego życia, ustanowienia Wyższego Seminarium Duchownego, a nade wszystko wizyty Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, w seminarium i katedrze św. Jakuba. Kolejny ważki etap w życiu diecezji to decyzja Jana Pawła II, który bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. wśród 8 nowych metropolii ustanowił również szczecińsko-kamieńską, a pierwszym pasterzem erygowanej archidiecezji i arcybiskupem metropolitą został dotychczasowy biskup diecezji chełmińskiej bp Marian Przykucki. Wezwaniem pasterskim abp. M. Przykuckiego było ewangeliczne pouczenie Chrystusa: „Błogosławieni pokój czyniący”. Troszczył się o dobro rodzin z racji pełnienia tej misji w Episkopacie, a także zaakcentował maryjny wymiar, erygując sanktuaria maryjne. Jan Paweł II z dniem 1 maja 1999 r. zwolnił go z dotychczasowych obowiązków i jednocześnie zamianował nowym arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim bp. Zygmunta Kamińskiego, dotychczasowego biskupa diecezji płockiej. Wyznacznikiem posługi pasterskiej nowego metropolity było wezwanie: „Aby wszyscy stanowili jedno”. Okres posługi abp. Z. Kamińskiego to nade wszystko ważny moment powstania Wydziału Teologicznego w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zwołanie i doprowadzenie do końcowego stadium prac I Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Po odejściu w stan spoczynku w dniu 21 lutego 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował bp. Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa diecezji sandomierskiej, arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Jako dewizę swojej posługi biskupiej przyjął słowa: „Dominus Iesus” (Panem jest Jezus). Pierwsze lata posługi trzeciego już metropolity naznaczone są wytrwałą troską o budowę silnych wiarą podstaw życia wspólnot parafialnych, co wyraziło się także zwołaniem prac trwającego obecnie Synodu Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej.
O czterdziestu latach istnienia diecezji napisano wiele ważnych opracowań i prac historycznych, które pozostaną trwałą biografią dziedzictwa obecności Kościoła na naszej ziemi. 28 czerwca wspólnota archidiecezjalna o godz. 18 w murach bazyliki archikatedralnej wyrazi Bogu i ludziom wdzięczny hołd za całokształt życia Kościoła przez minione czterdziestolecie. Jako wspólnota zjednoczona wokół Bożych wartości dziękujmy więc w tych dniach Bogu za dar naszej ustanowionej 28 czerwca 1972 r. diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

2021-09-20 14:30

[ TEMATY ]

okno życia

Wieluń

siostry antoninki

Zofia Białas

17 września w wieluńskim Oknie Życia im. Jana Pawła II, przy klasztorze sióstr antoninek, znaleziono noworodka – dziewczynkę.

– Jeszcze nie wiemy, jakie imię otrzyma – powiedziała s. Auxiliana, która zaalarmowana dzwonkiem o godz. 4 rano jako pierwsza przybyła do Okna Życia. Za nią przybiegła s. Barbara, która zadzwoniła pod nr 112. Na miejsce przyjechały policja i karetka pogotowia ratunkowego. Dziewczynka została odwieziona do wieluńskiego szpitala, gdzie po przebadaniu stwierdzono, że jest zdrowa. Dziewczynka to noworodek. Obok niej w Oknie Życia pozostawiono torbę z ubrankami i pieluszkami. W środku był nawet smoczek.

CZYTAJ DALEJ

Zaprośmy Jezusa w nasze krzyże

2021-09-20 12:12

[ TEMATY ]

krzyż

Jezus

Karol Porwich/Niedziela

- Krzyż Jezusa jest objawieniem prawdy o Bogu, który chce być z nami w każdej sytuacji, także w najcięższym położeniu - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył diecezjalnym uroczystościom Podwyższenia Krzyża Świętego na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski na Kobylej Górze, zwanej Górą Krzyża.

Po wielu miesiącach zmagań z doświadczeniem pandemii wierni diecezji kaliskiej zgromadzili się przy Krzyżu Jubileuszowym, aby błagać Miłosiernego Boga o zatrzymanie pandemii oraz wszelkiego zła, które dotknęło całą ludzkość.

CZYTAJ DALEJ

Czas naszego nawiedzenia

2021-09-21 21:29

Marzena Cyfert

Inauguracja nowenny przed beatyfikacją Sióstr Elżbietanek

Inauguracja nowenny przed beatyfikacją Sióstr Elżbietanek

W katedrze wrocławskiej abp Józef Kupny zainaugurował nowennę przed beatyfikacją 10 Sióstr Elżbietanek zamordowanych w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Nabożeństwo eucharystyczne poprowadził ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz parafii katedralnej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył metropolita wrocławski, homilię wygłosił ks. Piotr Wawrzynek. Kaznodzieja zauważył, że Bóg działa tu i teraz, gdy sprawujemy Eucharystię, gdy głoszone jest słowo Boże, gromadzi się wspólnota Kościoła, w której obecny jest Zmartwychwstały Pan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję