Reklama

W hołdzie polskiemu Wincentemu à Paulo

Niemal w 15. rocznicę erygowania parafii pw. św. Królowej Jadwigi w Gorlicach (Zawodzie) wierni przeżywali wyjątkową uroczystość - instalację relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego w ołtarzu jemu poświęconym, co jest wielkim darem dla parafii, jak zauważyła s. Marta Niemiec - przełożona gorlickiej wspólnoty Sióstr Służebniczek.

100% bojanowskiego charyzmatu

Bł. Edmund Bojanowski (1814-71) przekazał swoim córkom duchowym - siostrom służebniczkom, charyzmat będący odpowiedzią na potrzeby czasów: opiekę nad dziećmi, ubogimi i chorymi. To one posługują w Gorlicach od 1916 r. Początkowo mieszkały i pracowały w pobliskim szpitalu, obecnie realizują swój charyzmat na wszystkich płaszczyznach: wychowują w duchu bł. Edmunda Bojanowskiego dzieci w ochronce noszącej jego imię; katechizują w pobliskiej szkole, gdzie prowadzą Szkolne Koło Caritas wspierające pomocą biednych, potrzebujących oraz posługują w szpitalu. Przyglądając się duszpasterstwu parafii, także odnajdziemy dzieła w duchu Bojanowskiego, jak i jej patronki św. Królowej Jadwigi - matki ubogich. Działa tu parafialny Zespół Caritas pod opieką dyrektora Caritas Okręgu Gorlickiego - ks. kan. Jerzego Gondka; parafialna świetlica dla dzieci „Przystań”; jest wydawana gazeta parafialna „Wspólnota Królowej Jadwigi”, a na terenie szpitala posługuje kapelan - ks. Andrzej Kluz. Te dzieła zostały zespolone w piękną całość, a ich przypieczętowaniem stało się przybycie w znaku relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego, duchowego ojca sióstr służebniczek, człowieka renesansu (literata, poety, publicysty, miłośnika i badacza folkloru, działacza kulturalnego, społecznika, ojca miłosierdzia), który wyprzedził epokę i jako świecki zaangażowany w budowanie Królestwa Bożego na Ziemi, ewangelizację, był prekursorem Soboru Watykańskiego II.

Duchowe przygotowania

Reklama

Do tego wydarzenia wierni przygotowywali się od 24 kwietnia. Jak mówił ks. kan. Gondek, przez 9 tygodni, w każdą środę podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Siostry Służebniczki przybliżały wiernym postać Błogosławionego, jego duchowość oraz modliły się w powierzonych intencjach za jego wstawiennictwem. Nowennowe środy były okazją dla wiernych do nabycia u sióstr wielu wydawnictw poświęconych temu niezwykłemu Polakowi.
Katecheci na zajęciach również zapoznawali dzieci i młodzież gimnazjalną z postacią i dziełami Błogosławionego, zorganizowali także konkurs plastyczny pt. „Bł. Edmund opiekun dzieci, ubogich i chorych”. Jak zauważyła s. Marta Niemiec, katechetka Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, zainteresowanie było duże, napłynęło 115 prac, a laureatów konkursu oraz wystawę mogli poznać goście niedzielnego XIV Parafialnego Festynu (24 czerwca). A ponadto, jak zapewniała Siostra Przełożona, wspólnota sióstr codziennie modliła się o błogosławione owoce wstawiennictwa bł. Edmunda dla wszystkich rodzin parafii.

W znaku relikwii

23 czerwca nastąpił uroczysty moment wprowadzenia bł. Edmunda Bojanowskiego w znaku relikwii pierwszego stopnia (cząstka kości dłoni) do kościoła parafialnego. Z domu Sióstr Służebniczek (przy ul. Jezierskiego) wierni pod przewodnictwem ks. Ryszarda Sowy wyruszyli w procesji z relikwiami niesionymi przez matkę generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, s. Beatę Chwistek. W progach kościoła relikwie Błogosławionego Matka Generalna przekazała gospodarzowi parafii ks. kan. Jerzemu Gondkowi. Uczestnicy procesji: siostry służebniczki, przedstawiciele władz lokalnych, dzieci z ochronki sióstr, młodzież ze Szkolnego Koła Caritas, przedstawiciele władz lokalnych oraz parafianie wzięli udział we Mszy św. sprawowanej m.in. w intencjach rychłej kanonizacji bł. Edmunda. Kwiaty były wyrazem radości z przybycia Błogosławionego w znaku relikwii. Symboliczne wiązanki złożyli przedstawiciele dzieci z Ochronki im. bł. Edmunda Bojanowskiego wraz z s. Barbarą Górą, dyrektor tegoż przedszkola; dzieci ze Szkolnego Koła Caritas w Miejskim Zespole Szkół nr 1 oraz fundatorzy obrazu Błogosławionego Helena i Tadeusz Batory. W homilii wygłoszonej przez ks. Piotra Salę, Błogosławiony ukazany został jako alpinista ducha, bezgranicznie ufający Bożej Opatrzności, dziecko Maryi - Jej wzorem mówiący codziennie Bogu „fiat”. Ten „serdecznie dobry człowiek” jak pisał o nim Tygodnik Katolicki, był „jednym z najpobożniejszych, najpokorniejszych i najzasłużeńszych katolików Wielkopolski (…) wzór cichej pobożności, łagodnej wyrozumiałości i wyrzeczenia się siebie”. Życie Bojanowskiego to realizacja motta: „Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca”.
Liturgię uświetnił śpiew chóru sióstr nowicjuszek ze Starej Wsi. Po Eucharystii zgromadzeni mogli uczcić relikwie Błogosławionego i zapoznać się z ekspozycją przy jego ołtarzu.

Bogactwo symboli ołtarza

Ołtarz Błogosławionego jest jednym z akordów w uświetnianiu wnętrza nowego kościoła. Jak mówiła s. Marta Niemiec: „Ku radości sióstr 6 lat temu padła propozycja, żeby powstał ołtarz boczny bł. Edmunda Bojanowskiego. Rok temu ta myśl wróciła ze spotęgowaną siłą. Po konsultacjach z Matką Generalną i Radą Generalną, co do symboliki elementów w ołtarzu, Ksiądz Proboszcz poczynił starania, by ołtarz powstał na czas. Autorem projektu jest Maciej Kauczyński, a wykonawcą - pracownia Piotra Kauczyńskiego. Obraz Błogosławionego został namalowany przez Zbigniewa Kotyłłę. Wśród fundatorów ołtarza należy wymienić siostry służebniczki, rodziców dzieci pierwszokomunijnych, bierzmowanych oraz sponsorów. Ołtarz stanowi odzwierciedlenie bogactwa osobowości i ducha Edmunda Bojanowskiego. Warto zwrócić uwagę choćby na kilka elementów.
Oko Bożej Opatrzności. Bł. Edmund Bojanowski to sługa Bożej Opatrzności, Bóg przez jego ręce otaczał opieką dzieci, ubogich i chorych, karmił chlebem i miłością, pomnażając te dary.
Bazylika gostyńska, to w niej modlił się i przyjmował sakramenty. Tutaj Matka Boża Bolesna w wizerunku Piety, czczona przez rodziców, a później przez Edmunda wysłuchała gorącej modlitwy Teresy - matki Edmunda, który w wieku 4 lat śmiertelnie zachorował. Za cud uzdrowienia dziecka rodzice złożyli wotum - srebrne oko Opatrzności Bożej, które do dzisiaj jest w bazylice Księży Filipinów.
Postać Maryi. W duchowości Bojanowskiego głęboki rys stanowi pobożność maryjna. Jej powierzył całe swe życie, plany i Ją uczynił Patronką zgromadzenia. Pragnął, aby nad każdą ochronką królowała Matka Boża Jasnogórska.
Flaga Polski - akcent narodowy. Błogosławiony urodził się w rodzinie pielęgnującej polskie tradycje patriotyczne, dumę narodową i cześć dla bohaterów, strzegącą „narodowych pamiątek”. Ojciec Edmunda Walenty Bojanowski walczył w powstaniu listopadowym, co skończyło się konfiskatą rodzinnego majątku. Jego miłość do Matki Bożej i do Matki Ojczyzny, najpełniej wyrażała pieśń „Bogurodzica”, gdyż „zawiera całe wyznanie wiary, jest pierwszym chrześcijańskim katechizmem w Polsce” (Dz. 14 I 1855 r.).
Siostry służebniczki. Założył najliczniejszą obecnie polską żeńską rodzinę zakonną Sióstr Służebniczek (1850 r.). Siostry realizują w Polsce i poza jej granicami przekazany przez Ojca Założyciela charyzmat posługi ubogim, chorym, a nade wszystko dzieciom. Bojanowski szczególną opieką otaczał najmłodszych, początkowo ofiary epidemii cholery - sieroty, później troską wychowawczą otoczył dzieci wiejskie, zagrożone biedą, zaniedbaniem i demoralizacją. Błogosławiony był prekursorem współczesnej myśli pedagogicznej. Jego system wychowania wyprzedzający pedagogikę o cały wiek uwzględniał personalizm. Celem wychowania było kształtowanie postaw i rozwijanie pozytywnych cech osobowości, tak „aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”.
Bł. Edmundzie - módl się za polskie rodziny!

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

[ TEMATY ]

miłosierdzie

wolontariat

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”.

Krzysztof Tadej: Trzy lata temu w wywiadzie dla tygodnika Niedziela powiedziała Siostra m.in.: „Kiedyś pojechałam do jednej z wiosek. Witałam się z ludźmi i nagle usłyszałem dziwny pisk. Spytałam: «Co to takiego?». Wskazano mi jeden z domów. Wczołgałam się, bo nie było drzwi. Zobaczyłam dziecko leżące na liściach od banana. Piszczało z bólu. W jego uchu zagnieździły się robaki i wyjadały błonę bębenkową. Obok leżała matka i nie miała siły wstać. Umierała z głodu. Udało się uratować dziecko i matkę w ostatniej chwili”. Opowiadała Siostra również o innych dramatycznych sytuacjach w kenijskiej miejscowości Laare. Czy od tego czasu sytuacja się poprawiła?

CZYTAJ DALEJ

Rozpoczęło się diecezjalne pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę

2021-09-22 19:44

[ TEMATY ]

Jasna Góra

maturzyści

pielgrzymka maturzystów

Karol Porwich/Niedziela

Pielgrzymką maturzystów diecezji rzeszowskiej na Jasnej Górze rozpoczyna się tegoroczne diecezjalne spotkanie młodych z Matką Bożą Częstochowską.

Przez najbliższe miesiące, jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, do Sanktuarium przybywać będą teraz uczniowie ostatnich klas szkół średnich, by zawierzyć nie tylko egzaminy, ale swoje dalsze wybory i życiową drogę.

CZYTAJ DALEJ

Belgia: zmarł Aloys Jousten, były biskup Liège

2021-09-23 17:27

[ TEMATY ]

biskup

zmarły

Belgia

Wikipedia

Bp. Aloys Jousten

Bp. Aloys Jousten

W wieku niespełna 84 lat zmarł nagle 20 września biskup-senior Liège – Aloys Jousten. Zgon nastąpił podczas wizyty u przyjaciół w niemieckiej Kolonii, podały media belgijskie. Jeszcze w połowie września uczestniczył on w 52. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie, na którego zakończenie Franciszek odprawił Mszę św.

Przyszły biskup urodził się 2 listopada 1937 w St. Vith we wschodniej Belgii. Święcenia kapłańskie przyjął 8 lipca 1962 w Liège, w 1966 na uniwersytecie w Lovanium doktoryzował się w zakresie teologii moralnej. Później przez wiele lat był wykładowcą uniwersyteckim teologii moralnej, nauczał w szkołach i działał w duszpasterstwie parafialnym. Od 1986 był wikariuszem biskupim dla niemieckojęzycznego regionu swej diecezji Liège. 9 maja 2001 św. Jan Paweł II mianował go biskupem Liège (sakrę nominat otrzymał 3 czerwca tegoż roku). 31 maja 2013 hierarcha przeszedł na emeryturę. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 września w katedrze w Liège.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję