Reklama

Pod znakiem Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Niedziela łódzka 31/2002

KS. WALDEMAR KULBAT: - Dzieje parafii Tur sięgają zamierzchłej przeszłości. Proszę o przedstawienie Czytelnikom pokrótce historii parafii i kościoła w Turze.

KS. ROMAN KRZEŚLAK: - Miejscowość Tur, położona nad Nerem, blisko starodawnej Łęczycy, była już wzmiankowana w bulli Innocentego II w 1136 r. Dobra zostały nadane klasztorowi w Lądzie w roku 1145 przez Mieczysława Starego. W akcie księcia Przemysława II z 1280 r. Tur jest wymieniony w liczbie posiadłości klasztoru w Lądzie jako osada targowa z karczmami. Później funkcja targowa osady upadła w związku z rozwojem innych, sąsiednich osad miejskich. Kościół i parafia powstały w XIV w. Wiadomo, iż parafia została erygowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę herbu Szeliga w XIV w. Za abp. Wojciecha Jastrzębca (1422-36) została przez Adama z Turu, sędziego łęczyckiego, przy kościele w Turze ufundowana altaria, czyli rodzaj beneficjum dla kapłana z zobowiązaniem odprawiania przez niego Mszy św. za rodzinę fundatora. W wiekach XIV-XV dobra Turu stanowiły własność rodziny Turów herbu Kownia. Przed rokiem 1754 właścicielem Turu był Jakub Dąbrowski, chorąży smoleński. Interesująca jest historia kościoła. Pierwszy, drewniany kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wystawiony z fundacji Turów, przed erekcją parafii spalił się w 1754 r. Na tym miejscu został w tym samym roku wystawiony nowy kościół ufundowany przez Jana Dąbrowskiego, chorążego smoleńskiego. Może warto wspomnieć, że w 1827 r. w Turze znajdowało się 8 domów, w których mieszkało 110 mieszkańców. Pod koniec XIX w. wieś Tur składała się z dziesięciu domów, w których zamieszkiwały 163 osoby, tzw. folwark obejmował sześć domów, w których mieszkało 57 mieszkańców, przy kościele znajdowały się dwa domy, w których zamieszkiwało 16 mieszkańców.

- Jak przedstawia się parafia dzisiaj?

- Obecnie do naszej parafii należy 1550 wiernych. Wierni zamieszkują następujące miejscowości: Aleksandrówka - usytuowana w odległości 3 km od kościoła, Golice - 5 km, Góry Golickie - 4 km, Małe - 2 km, Mrowiczna - 5 km, Nowa Wieś - 2 km, Plewnik I i II - 4 km, Sworawa - 3 km, Tarnowa - 6 km, Truskawiec - 2km, Ujazd - 6 km, Wilkowice - 0,5 km i Tur - miejscowość kościelna. Na terenie parafii w Turze działa sześcioklasowa Szkoła Podstawowa.

- Proszę przedstawić nam bliżej kościół oraz zabytki związane z jego historią.

- Nasz kościół posiada konstrukcję zrębową, jest oszalowany, zwrócony prezbiterium ku zachodowi. Jest to kościół jednonawowy, z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Z obu stron nawy są prostokątne kaplice, od strony południowej znajduje się kruchta. Chór muzyczny jest wsparty na dwóch słupach z zastrzałami tworzącymi arkady. Ołtarz główny barokowy z rzeźbami Świętych Piotra i Pawła z 2 poł. XVIII w. Dwa ołtarze boczne, późnobarokowe z rzeźbami św. Rozalii i św. Niewiasty z 2 poł. XVIII w. Do zabytków sztuki należą: barokowe organy, późnogotycka kamienna chrzcielnica z drewniana klasycystyczną pokrywą. Dwa feretrony z XVIII w. z obrazami Świętej Trójcy, św. Anny Samotrzeciej, Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Jana. Obraz Ukrzyżowania z XVIII w., krucyfiks z tęczy barokowy, dwa krzyże procesyjne z pocz. XVIII w., barokowy relikwiarz z pocz. XIX w., pacyfikał barokowy oraz 4 lichtarze z 1795 r.

Te zachowane do naszych czasów obiekty są świadectwem minionych czasów i dawnego życia.

- Ksiądz Proboszcz przewodzi parafii Tur od 1986 r. To okres umożliwiający gruntowne poznanie wiernych. Co może nam Ksiądz Proboszcz powiedzieć o życiu religijnym parafii?

- Życie religijne naszej parafii nie odbiega od stylu życia religijnego całej naszej ziemi łódzkiej. Jest to religijność mocno związana z liturgią roku kościelnego, Mszą św., sakramentami. Przy naszym kościele istnieją Koło Żywego Różańca, Bractwo Świętej Trójcy oraz Koło Przyjaciół Radia Maryja. Przed świętami, w Adwencie i Wielkim Poście, wierni uczestniczą w rekolekcjach. W czasie ostatnich misji św. rodziny naszej parafii zostały poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Codziennie odprawiana jest Msza św. przeważnie w intencji zmarłych, czasem w intencji chorych o ich wyzdrowienie. W miesiącu maju Msze św. są odprawiane także przy kapliczkach. Każdego roku są organizowane pielgrzymki na Jasną Górę oraz do Lichenia. Przy ołtarzu nie brak ministrantów i lektorów, którzy usługują w liturgii.

- Co stanowi największą troskę Księdza Proboszcza?

- Jeśli chodzi o sprawy losowe, to 31 stycznia br. podmuchem wiatru zostało zerwane pokrycie dachu na kościele. Obecnie jest już naprawione. Także inne sprawy gospodarcze wymagają systematycznej troski. Natomiast mając na myśli sprawy duchowe, to osoby uzależnione polecamy opiece Bożej Opatrzności, prosząc, aby zerwały z nałogiem. Opuszczających Mszę św. otaczamy troską duchową, przypominając o obowiązku zachowania przykazania Bożego i kościelnego. Dzieci i młodzież polecamy Miłosierdziu Bożemu, aby nie zrywały więzi z Kościołem. Wielką pomocą dla ugruntowania wiary są audycje radia katolickiego, szczególnie Radia Maryja, które cieszy się zainteresowaniem wiernych oraz audycje religijne w telewizji. Pewnym zainteresowaniem, niestety, nie zbyt wielkim, cieszy się również prasa katolicka, np. takie tytuły jak: Niedziela, Rycerz Niepokalanej, Głos dla życia, Echo z Afryki, Kombonianie, L´Osservatore Romano. W ostatnim czasie takim skromnym wydarzeniem w życiu naszej parafii był odpust ku czci Patronów naszej parafii, który zgromadził wiernych oraz kapłanów naszego dekanatu poddębickiego z dziekanem ks. Tadeuszem Melchinkiewiczem na czele. Uroczystość odpustową uświetniła nasza orkiestra parafialna.

- Dziękuję za rozmowę, Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim mieszkańcom parafii położonej pośród soczystej zieleni drzew i złota pól życzę spełnienia wszelkich dobrych pragnień w dziele ewangelizacji.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Ryś: przyszłością Kościoła jest parafia wychodząca

2020-09-23 08:39

[ TEMATY ]

parafia

abp Grzegorz Ryś

ks. Paweł Kłys

- Przyszłością Kościoła jest parafia wychodząca. Parafia jest najważniejszym narzędziem misji Kościoła jaką jest ewangelizacja - mówił abp Grzegorz Ryś, który wygłosił konferencję podczas spotkania ewangelizacyjnego w kościele pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu. Administrator apostolski diecezji kaliskiej pobłogosławił ewangelizatorów, którzy będą prowadzić akcję „Ewangelizacja od drzwi do drzwi”.

Swoją konferencję abp Grzegorz Ryś rozpoczął od modlitwy w intencji kapłanów. Poprosił zgromadzonych wiernych, aby pomodlili się za proboszczów i wikariuszy ze swoich parafii.

Administrator apostolski diecezji kaliskiej omówił szczegółowo dokument

„Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” posługując się wieloma konkretnymi przykładami.

Cytując papieża Franciszka stwierdził, że każdy katolik jest odpowiedzialny za przyciągniecie bliźniego do Chrystusa. – Powinniśmy się wstydzić, że tylu naszych braci nie doświadczyło przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Nie doświadczyło wspólnoty, która nie cieszy się tylko sobą, ale jest gotowa ich przygarnąć. Nasi bracia przez to, że nie doświadczyli przyjaźni z Chrystusem nie mają poczucia sensu i celu. To jest misja, która ciągle każe nam patrzeć poza siebie – powiedział metropolita łódzki.

Akcentował, że najważniejszym narzędziem misji jest parafia. – Podczas spotkania papieża Franciszka z biskupami polskimi w Krakowie padło pytanie: czy przyszłość Kościoła jest w parafii czy poza nią? Papież zdecydowanie odpowiedział, że przyszłością Kościoła jest parafia, która nie jest biurem, ale jest wspólnotą – zaznaczył duchowny, który stwierdził, że parafia jest pierwszym miejscem, w którym człowiek spotyka się z Bogiem i nie można jej zredukować do biura, ale musi to być parafia wychodząca.

Przekonywał, że w parafii liczy się wspólnota poczynając od wspólnoty księży.

Kładł mocny akcent na posługę stałych diakonów. – Stały diakon jest rodzajem mostu między prezbiterium a ludźmi świeckimi, bo on najczęściej żyje w małżeństwie, rodzinie, wychowuje dzieci, a jednocześnie przyjął sakrament święceń. Jest łącznikiem, który buduje wspólnotę – podkreślał administrator apostolski diecezji kaliskiej.

Wskazywał, że w parafii swoje miejsce muszą mieć osoby prowadzące życie konsekrowane, czyli siostry i bracia zakonni, ludzie, którzy wybrali dziewictwo konsekrowane, czy życie pustelnicze konsekrowane.

Dodał, że w parafii potrzebne są wspólnoty, które wyrastają z jakiegoś charyzmatu, a także rady: duszpasterska, ekonomiczna. - To wszystko jest potrzebne, żeby stworzyć wspólnotę, która jest ciałem a nie parlamentem – stwierdził metropolita łódzki.

Zaznaczył, że parafia jest narzędziem misji Kościoła jaką jest ewangelizacja i powinna być przestrzenią kultury spotkania. - Jak czytamy Pismo Święte widzimy, że Bóg przez całą historię zbawienia nie robi nic innego tylko zbiera ludzi, a szatan nie robi nic innego tylko ich rozprasza, a Bóg robi wszystko, żeby ich zgromadzić. Narzędziem tej misji jest wspólnota, która potrafi gromadzić pod warunkiem, że nie jest celem dla siebie, ale ma misję zgromadzania wszystkich, którzy jeszcze do niej nie należą – przekonywał abp Ryś.

Po błogosławieństwie ewangelizatorów dla misji ewangelizacyjnej w Ostrowie Wielkopolskim abp Grzegorz Ryś udzielił wszystkim błogosławieństwa pasterskiego.

Spotkanie ewangelizacyjne zakończyła modlitwa o nawrócenie serca, a także za kapłanów, którzy w Kaliszu przeżywają swoje rekolekcje.

Organizatorem spotkania ewangelizacyjnego była Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. Jak wyjaśnia ks. kan. Dominik Wodniczak od kilku lat w Kaliszu organizowane są Fora Nowej Ewangelizacji. Dodaje, że spotkania ewangelizacyjne i kursy odbywają się w parafii Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.

Duchowny zaznacza, że w związku ze zbliżającą się 125. rocznicą powstania parafii Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim w sobotę, 26 września, w parafii rozpoczną się ośmiodniowe misje ewangelizacyjne, które poprowadzi ks. Robert Grzybowski z Drohiczyna z dwoma małżeństwami.

– Będziemy prowadzić akcję „Ewangelizacja od drzwi do drzwi”. Kilkudziesięciu ewangelizatorów będzie głosić Dobrą Nowinę odwiedzając domy. Są to osoby ze Szkoły Nowej Ewangelizacji i kilku wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z naszej diecezji. Ta akcja ewangelizacyjna odbywa się za wiedzą administratora apostolskiego diecezji kaliskiej ks. arcybiskupa Grzegorza Rysia – mówi w rozmowie z KAI ks. Dominik Wodniczak.

CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie w czasach niepewności

2020-09-24 23:14

archiwum organizatorów

Już po raz drugi Konferencja Episkopatu Polski w osobie Przewodniczącego Rady d/s Społecznych abp. Józefa Kupnego zaprasza przedsiębiorców z całej Polski na II Ogólnopolską Pielgrzymkę, na Jasną Górę.

„Pielgrzymki Przedsiębiorców” od hasłem „Pod Twoją obronę! Zawierzam Tobie moja firmę”, odbędzie się w niedzielę 4 października. Organizatorzy: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” napisali: „Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy prowadzą swoje firmy, bez względu na ich wielkość czy branżę. Zapraszamy także freelancerów i przedstawicieli wolnych zawodów…” Odnosząc się do aktualnej sytuacji, stwierdzają: „Każdemu z nas towarzyszy niepewność jutra i borykamy się z podobnymi problemami. Dodatkowo nasze społeczeństwo mierzy się z nową sytuacją i skutkami zamrożenia gospodarki. Osoby przedsiębiorcze, pracodawcy, ludzie z inicjatywą, odpowiadają nie tylko za własne rodziny, ale często też za pracowników i ich rodziny. Mimo trudnych czasów, w których przyszło im prowadzić swoją działalność, chcą mieć nadzieję i być silni. Wychodząc naprzeciw tym pragnieniom 4 października 2020 r. mogą zawierzyć swoje firmy Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.

W spotkaniu, jako goście specjalni, wystąpią : Ks. Wojciech Węgrzyniak i dziennikarz ekonomiczny Jacek Krzemiński. Organizatorzy apelują: „Przedsiębiorcy, bądźmy razem! Jasna Góra to miejsce, gdzie od wieków dzieją się cuda! Zanieśmy tam Bogu wszystkie nasze radości, sukcesy i problemy.”

Więcej szczegółów, w tym rejestracja i szczegółowy program pielgrzymki, na: www.pielgrzymkaprzedsiebiorcow.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję