Reklama

Niedziela Świdnicka

Łagiewniki. Od 20 lat z Janem Pawłem II

Władze samorządowe, społeczność szkolna wraz dyrekcją i nauczycielami Szkoły Podstawowej, uczcili okrągłą rocznicę najważniejszej chwili w historii szkoły.

[ TEMATY ]

Łagiewniki

św. Jan Paweł II

bp Adam Bałabuch

Gmina Łagiewniki

Po Mszy św. odbył się radosny piknik, połączony z występami artystycznymi uczniów miejscowej szkoły

Po Mszy św. odbył się radosny piknik, połączony z występami artystycznymi uczniów miejscowej szkoły

Taką bowiem rangę, jak można przeczytać na stronie internetowej szkoły, otrzymało wydarzenie z 2002 roku, związane z nadaniem imienia miejscowej Szkole Podstawowej, której patronuje papież Polak.

W dwudziestą rocznicę tych wydarzeń 14 czerwca br., do wspólnego świętowania zaproszono nie tylko lokalne władze, uczniów, rodziców i grono pedagogiczne, ale i wszystkich dotychczasowych absolwentów oraz duchowieństwo na czele z bp. Adamem Bałabuchem, który na terenie szkoły sprawował Mszę św. o pomyślność i błogosławieństwo dla tej placówki oświatowej. Mottem przewodnim jubileuszu były słowa papieża: "Prawdziwie wielki jest ten człowiek który chce się czegoś nauczyć".

Gmina Łagiewniki

Msza św. pod przewodnictwem bp Adama Bałabucha

Msza św. pod przewodnictwem bp Adama Bałabucha

W czasie homilii bp Adam nawiązał do osoby papieża. - Św. Jan Paweł II, przez swoją niezłomną wiarę i głęboką miłość stał się opoką Kościoła naszych czasów; stał się skałą, na której Pan budował swój Kościół, by bramy piekielne go nie przemogły – mówił, podkreślając, że wiara każdorazowego Papieża jest potrzebna Kościołowi, bo on ma być tym, który umacnia swoich braci i swoje siostry w wierze. - Dziękujemy Panu Bogu, że św. Jan Paweł II jest od 20 lat patronem Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. Dziękujemy ówczesnym decydentom, którzy podjęli taką decyzję – podkreślał biskup zachęcając słuchaczy do wzajemnej służby i prawdziwej miłości braterskiej na wzór Patrona.

Gmina Łagiewniki

Absolwenci i przyjaciele szkoły, a wśród nich ks. Grzegorz Banda, wikariusz ze Świebodzic

Absolwenci i przyjaciele szkoły, a wśród nich ks. Grzegorz Banda, wikariusz ze Świebodzic

Po zakończeniu świętowania, już na stronach internetowych placówki, dyrekcja szkoły wyraziła słowa podziękowań.

- Z całego serca dziękujemy Wam, że zechcieliście być świadkami tego najważniejszego wydarzenia - 20 rocznicy nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Łagiewnikach. Sprawiliście nam ogromną radość swoją obecnością w tak ważnym dla nas dniu. Organizowana razem uroczystość buduje naszą tożsamość i poczucie wspólnoty szkolnej. Dzięki Wam ten dzień był wyjątkowy, nasze serca zjednoczyły się we wspólnym świętowaniu. Szczególne uznanie oraz serdeczne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów, rodziców, księży, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoty, uczniów zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia. Za szczególne zaangażowanie pragniemy podziękować ks. Grzegorzowi Staniewskiemu oraz przewodniczącej Rady Rodziców Pani Izabeli Sikorskiej. Dziękujemy również rodzicom, którzy przygotowali przepyszne ciasta i desery oraz firmie Zielone Zacisze i Pani Andrei Kowerko za przygotowanie pysznego poczęstunku – można było przeczytać w laudacji.

Reklama

Podziękowania objęły także wiele osób i firm zaangażowanych w organizację uroczystości jubileuszu dwudziestolecia.

Więcej zdjęć z wydarzenia na Facebookowym profilu Niedzieli Świdnickiej.

***

Wydarzenie widziane oczami Pani mgr Agnieszki Królikowskiej, nauczycielki j. polskiego w SP w Łagiewnikach.

8 czerwca 2002 roku na stałe zapisał się na kartach historii naszej szkoły. Tego właśnie dnia odbyła się uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Jana Pawła II. To było ważne wydarzenie dla uczniów, nauczycieli, a także całej lokalnej społeczności, kiedy to po długich przygotowaniach, w końcu nadszedł ten moment. Była uroczysta msza święta, część artystyczna, przemówienia, gratulacje.

Już od 20 lat Jan Paweł II towarzyszy nam na co dzień – w pracy, w nauce, w szkolnym i pozaszkolnym życiu. Przy wejściu do szkoły każdego dnia przypomina nam, abyśmy „wymagali od siebie, choćby inni od nas nie wymagali”. Jest dla nas wzorem i autorytetem, za którym podążamy. W naszych działaniach wcielamy w życie jego nauki, poprzez liczne konkursy i inne przedsięwzięcia propagujemy wśród młodych pokoleń wiedzę na temat jego życia i pontyfikatu. Co roku włączamy się w obchody Dni Papieskich, przygotowując uroczystości z naszym Patronem. Pamiętamy o ważnych datach i rocznicach, składając kwiaty i zapalając znicze przy tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia. Papież ma specjalne miejsce w naszej szkole, ale przede wszystkim w naszych sercach.

Reklama

Daliśmy tego wyraz 14 czerwca 2022r., kiedy to uroczyście obchodziliśmy 20 rocznicę nadania imienia Wielkiego Polaka naszej szkole. Ten ważny dzień rozpoczął się od wspólnego odśpiewania Hymnu szkół niosących imię Jana Pawła II oraz przywitania zgromadzonych gości przez Dyrektorki, Mariolę Początek i Joannę Banda. Wśród nich znaleźli się między innymi: Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej Adam Bałabuch, proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Łagiewnikach ksiądz Grzegorz Staniewski, proboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Ratajnie ksiądz Wiesław Haczkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła ksiądz Dariusz Nowak, diecezjalny wizytator katechezy ksiądz Damian Mroczkowski, wikariusz parafii pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach ksiądz Grzegorz Banda, Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, Senator RP Aleksander Szwed, Starszy Wizytator Kuratorium we Wrocławiu Anna Wojtysiak, która reprezentowała Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, Dyrektor Biura Poselskiego Damian Szachniewicz, który przybył w imieniu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, Dyrektor Biura Posłanki do Parlamentu Europejskiego Marcin Pięt, reprezentujący europosłankę Annę Zalewską, asystentka Posła na Sejm RP Marcina Gwóździa Justyna Zawiślak, Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, Radny Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Szpot, Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki Dobromiła Szachniewicz wraz z radnymi Markiem Milewskiem, Tomaszem Roszakiem, Piotrem Adamem Tadeusiakiem, Waldemarem Tokarskim, Danutą Piwowarczyk, Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki Jacek Mikus, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Łagiewniki: Maciej Wawrzyniak – prezes ZUK, Wioletta Wawrzyniak – dyrektor GOKBiS, Lena Reszka – Woźnicka – zastępca dyrektora GOPS, dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Łagiewniki - Barbara Dorużyńska, Maria Haładyn, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół – Elżbieta Kędzierska – Dydo z Tuszyna, Katarzyna Olędzka z Prus oraz Lilianna Mróz z Kondratowic, hm. Ryszard Gacek z ZHP Łagiewniki, prezes ŁKS Zieloni Łagiewniki Jacek Szkarłat, była inspektor ds. oświaty i polityki społecznej Gminy Łagiewniki Anna Gaweł, Wojciech Kosko - aspirant Posterunku Policji w Łagiewnikach, przedstawiciel BS w Łagiewnikach Agata Bodziak, Inspektor Ochrony Danych osobowych - Mariusz Stasiak vel Stasek, przedstawiciel OSP Gminy Łagiewniki naczelnik OSP w Sienicach Andrzej Szemitko, przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Sikorska, emerytowani dyrektorzy, którzy zarządzali szkołą w ostatnich 20 latach wraz z kadrą pedagogiczną i pracownikami szkoły, radni, którzy 20 lat temu podjęli uchwałę o nadaniu imienia szkole oraz fundatorzy sztandaru i tablicy pamiątkowej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą firm, stowarzyszeń, kół, rodzice, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły, absolwenci oraz przedstawiciele służby zdrowia.

Reklama

Po oficjalnym powitaniu rozpoczęła się uroczysta Msza święta celebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Adama Bałabucha. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrały dyrektor Mariola Początek i wicedyrektor Joanna Banda, przedstawiając historię nadania imienia szkole, cele, wartości jakie przyświecają naszej placówce. W dalszej części swojego wystąpienia odniosły się do postaci naszego Patrona zwracając szczególną uwagę na to, że siła Ojca Świętego tkwiła w tym, że był papieżem ludzi, nie pouczał, nie ganił, nie schlebiał, ale podsuwał najwłaściwsze rozwiązania problemów. W sposób mądry, taktowny uczył, jak żyć.

Reklama

Następnie głos zabierali przybyli na uroczystość goście, min. była dyrektor Danuta Łukianowska, z której to inicjatywy doszło do nadania szkole imienia Jana Pawła II 8 czerwca 2002r. Z nieukrywanym wzruszeniem opowiadała gościom o tym niezwykłym roku szkolnym, kiedy to placówka zyskała swojego patrona. Później głos zabrał Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, podkreślając w swoim przemówieniu, jak wielkim zaszczytem jest mieć za patrona szkoły tak wspaniałą osobowość, jaką był i jest dalej dla wszystkich mieszkańców gminy Papież Polak.

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka list odczytała Kurator Anna Wojtysiak, natomiast w zastępstwie Anny Zalewskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego głos zabrał Dyrektor Biura Marcin Pięt. Z gratulacjami i słowami adekwatnymi dla tak ważnej uroczystości pośpieszyli także pozostali goście, podkreślający doniosłość chwili.

Po przemówieniach i gratulacjach złożonych na ręce dyrektor Marioli Początek, rozpoczęły się występy uczniów naszej szkoły, którzy pod kierunkiem pań: Marzeny Smolarskiej, Anny Dawid, Joanny Kwiędacz, Wioletty Patyk, Agnieszki Juraszek przygotowali program słowno - muzyczny pt. „Wspomnień czar w kawiarence przy kremówce”. Uczniowie przypomnieli wszystkim życie i ciekawostki związane z biografią naszego Patrona. Później uroczystość uświetnił recital absolwentek naszej szkoły: Urszuli Milewskiej, Zuzanny Kwiędacz, Mai Krawczyk, Natalii Bykowskiej i Karoliny Miedziak. Wzruszające utwory poświęcone Ojcu Świętemu poruszyły z pewnością niejedno serce.

Po zakończeniu programu artystycznego goście udali się na zwiedzanie szkoły, poczęstunek przygotowany przez firmę Zielone Zacisze Andrei Kowerko, a uczniowie mogli delektować się przepysznym tortem ufundowanym przez Piekarnię Rodzinną Tyniec i firmę ZUK. XX rocznica nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Łagiewnikach odbyła się w adekwatnym do sytuacji nastroju patosu i satysfakcji z posiadanego od 20 lat imienia Wielkiego Polaka. Zaproszeni goście zgodnie podkreślali wysoki poziom wydarzenia, a także niezwykłą atmosferę, jaka panowała tego dnia. Ojciec Święty nam zaufał, kierując niegdyś do nas słowa: "Wy jesteście przyszłością świata!... Wy jesteście moją nadzieją". Postaramy się nie zawieść Jego zaufania.

2022-06-14 22:30

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Przedsiębiorcy pielgrzymowali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Łagiewniki

sanktuarium

przedsiębiorca

Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Ok. 250 osób uczestniczyło w dniach 1-2 grudnia w XV Pielgrzymce Przedsiębiorców i Pracodawców do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Spotkanie zorganizowane zostało przez duszpasterstwo "Talent". W trakcie wydarzenia uczestnicy rozmawiali o tym co znaczy być katolickim przedsiębiorcą, jak prowadzić biznes zgodnie z wartościami i łączyć życie wiarą z biznesem.

Słowo do uczestników pielgrzymki skierował m. in. Tom Peterson, amerykański biznesmen, twórca ewangelizacyjnej kampanii "Katolicy powróćcie do domu", zachęcającej niepraktykujących do powrotu do wspólnoty Kościoła. Mówca zachęcał polskich przedsiębiorców, aby we współczesnym świecie byli liderami nowej ewangelizacji. Jego zdaniem katolicy muszą być pełni pasji, a ich heroizm powinien przejawiać się w zapraszania innych do wspólnoty Kościoła. - Gdy ktoś pyta “co słychać?” mieć odwagę powiedzieć “Bóg mi błogosławi”. Gdy ktoś mówi o problemach – zaproponować modlitwę za niego. Temu, kto mówi, że nie chodzi do kościoła – powiedzieć “brakuje nam ciebie”. W ten sposób zmieniamy świat – powiedział.

CZYTAJ DALEJ

Reguły żywej wiary

Niedziela Ogólnopolska 16/2007, str. 24

Karol Porwich/Niedziela

Jestem tzw. przeciętnym katolikiem. Nigdy nie odszedłem daleko od Kościoła i staram się żyć w miarę poprawnie. Często jednak zazdroszczę niektórym wierzącym, że ich wiara jest bardzo żywa, że mają w sobie tak dużo radości i entuzjazmu. Ożywiam się duchowo przy okazji wielkich świąt czy wydarzeń religijnych, ale wystarczy kilka dni, aby moja wiara stała się znowu taka nijaka. Czy mógłby mi Ksiądz podać jakieś reguły, które pomogą ożywić moją wiarę? Męczy mnie czasem taka przeciętność w wierze.
Michał

CZYTAJ DALEJ

Za nami Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej

2022-11-30 18:48

[ TEMATY ]

szkoła

kongres

edukacja

chrześcijanie

redakcja Niedzieli

Karol Porwich/Niedziela

Zakończył się Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej, którego tematyka dotyczyła komunikacji w rodzinie i w szkole. Dwudniowe obrady miały miejsce w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie.

Drugi dzień kongresu rozpoczął się dyskusją panelową na temat komunikacji w sytuacjach trudnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję