Reklama

Niedziela Sandomierska

Stypendyści Jana Pawła II

Niedziela sandomierska 42/2012, str. 4-5

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Dzień Papieski

Archiwum Fundacji

Sandomierscy stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i ks. Andrzej Barzycki, diecezjalny koordynator Fundacji

Sandomierscy stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i ks. Andrzej Barzycki, diecezjalny koordynator Fundacji

Od 12 lat, w niedzielę poprzedzającą 16 października, dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na Następcę św. Piotra, organizowany jest w całej Polsce Dzień Papieski. W tym roku przypada on 14 października i przebiegać będzie pod hasłem „Jan Paweł II - Papież rodzinnny”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, której wolontariusze zbierają tego dnia datki na fundusz stypendialny dla niezamożnych, a utalentowanych młodych ludzi. W każdej diecezji stypendyści Fundacji kwestują w swoich parafiach, a na ulice miast i miasteczek wychodzą wolontariusze z żółtymi puszkami, by zbierać pieniądze, ale także przypominać o misji Dzieła i nauczaniu Jana Pawła II.

Dwa święta w jednym dniu

14 października to także Dzień Nauczyciela, warto więc przy okazji podziękowań dla nauczycieli przypomnieć o specjalnym charakterze pracy nauczycieli religii - katechetów.
W szkołach diecezji sandomierskiej pracuje obecnie 680 katechetów świeckich i duchownych. Każdy katecheta świecki musi nie tylko skończyć odpowiednie teologiczne studia, które przygotują do zawodu, ale także otrzymać zgodę na nauczanie religii od biskupa miejsca. Zgoda ta nie bez przyczyny nazywana jest - misją. Nauczanie religii jest bowiem nie tylko przekazywaniem konkretnej wiedzy, ale także wpajanie pewnej postawy życiowej, zasad moralnych, światopoglądu, które mają kształtować charakter podopiecznych. Katechizowanie jest także uczeniem Kościoła, poznawaniem go nie tylko z perspektywy niedzielnej Mszy św., ale szansą na pokazanie Jego wielobarwności, wielu możliwości zaangażowania się we wspólnoty, a także bliższego poznania ciekawych ludzi Kościoła.

Szkoły noszące imię Jana Pawła II

Reklama

W związku z Dniem Papieskim i Dniem Nauczyciela wypada także przypomniec, że w diecezji sandomierskiej działa - i to jedna z najprężniejszych w kraju - Rodzina Szkół im. bł. Jana Pawła II.
Pomysł zjednoczenia się szkół, których patronem jest Jan Paweł II, narodził się w Radomiu w 1998 r. w szkole podstawowej nr 41. Nadawano jej właśnie imię Papieża Polaka, gdy jeden z rodziców, Zbigniew Gumiński, zaproponował dyrekcji poszukanie w Polsce placówek oświatowych, które już takiego patrona mają i stworzenia czegoś w rodzaju ogólnopolskiego stowarzyszenia. Rozesłano listy do wszystkich kurii diecezjalnych z pytaniem o adresy takich szkół. Okazało się, że w ojczyźnie Jana Pawła II działa ich już kilka. Było to zjawisko dość nietypowe, bo w Polsce patronami instytucji nie czyniło się ludzi żyjących. Chyba że w grę wchodziła osoba takiego formatu, jak Jan Paweł II. Wcześniej podobne zjawisko dotyczyło np. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Na pierwsze spotkanie w listopadzie 1998 r. przyjechali przedstawiciele 15 szkół. Dziś do Rodziny Szkół należą ich setki. Podkarpacie zalicza się do ściślej czołówki - w naszym regionie działa 110 placówek noszacych imię Papieża Polaka. W diecezji sandomierskiej ponad 40.
Dniem specjalnym w kalendarzu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, obok pielgrzymki ogólnopolskiej na Jasną Górę, jest wspominany już Dzień Papieski. W szkołach diecezji sandomierskiej oraz w kościołach parafialnych z racji tego Dnia organizowane są liczne konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, odbywają się apele, wieczornice i czuwania. Np. w szkole w Cyganach przygotowano też wystawę prac osób biorących udział w konkursie plastycznym na znaczek XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

Żywy pomnik

Dzień Papieski kojarzy się z imprezami, które przypominają osobę i nauczanie Jana Pawła II wraz z kwestą na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Fundacja ta powstała na wyraźne życzenie Jana Pawła II, który apelował, by wspierać kształcenie utalentowanych, ale niezamożnych młodych ludzi. Jan Paweł II sam był kiedyś takim młodym człowiekiem, apel ten odczytano więc także jako świadectwo. Realny kształt nadano tej prośbie w 2000 r., powołując do życia ww. Fundację. Od początku chodziło nie tylko o zdobycie środków na stypendia. Istotne było też znalezienie sposobów na promowanie nauczania Jana Pawła II, przybliżania jego życia, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
Kwesta na ulicach to jedna inicjatywa, drugą jest coraz popularniejsza akcja SMS-owa, która jest dopełnieniem zbiórki publicznej. Przez wysłanie SMS-a użytkownicy telefonów także mogą wspierać fundusz stypendialny Fundacji.

Kto może zostać stypendystą?

Całkowity dochód z kwesty i akcji SMS-owej przeznaczany jest na fundusz stypendialny. Fundusz ten dodatkowo jest wspomagany przez darowizny i odpis 1 proc. od podatku. Dzięki takiej konstrukcji budżetowej możliwe jest wspieranie kształcenia ok. 2, 5 tys. stypendystów Fundacji. Są to uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci z miasteczek i wiosek, ludzie pochodzący z niezamożnych rodzin. Bez stypendium z Fundacji nie mieliby szans na kontynuowanie kształcenia.
Stypendium jest pomyślane w ten sposób, że ma ono wspierać młodego człowieka przez cały czas trwania edukacji. Oczywiście, jeśli przez ten okres uczeń czy student utrzymuje wymagany przez Fundację poziom. A stawia ona swoim stypendystom wysokie wymagania.
Osoba ubiegająca się o stypendium musi dobrze się uczyć, oznacza to średnią ocen minimum 4, 8. Musi pochodzić z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców). Istotna jest też sytuacja finansowa rodziny - największe szanse na stypendium mają dzieci z rodzin o najniższym dochodzie. Stypendium podzielone jest na dwa pakiety: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, itp.
Rysem, którzy wyróżnia Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia jest jego wspólnotowość. Stypendyści uczestniczą w obozach wakacyjnych i językowych. Regularnie spotykają się na rekolekcjach i dniach skupienia. W miastach, gdzie się uczą tworzą więc automatycznie wspólnoty osób, które wzajemnie się wspierają. Od podopiecznych Fundacji wymaga się także angażowania się w wolontariat. Stypendyści odwiedzają więc domy dziecka, domy starców i placówki pomocy społecznej. Aktywni są również w rodzinnych parafiach, gdzie m.in. udzielają korepetycji gorzej uczącym się kolegom.

Diecezjalni koordynatorzy

Nad formacją duchową stypendystów czuwają księża koordynatorzy Fundacji. I to do nich należy się zgłaszać. Ksiądz koordynator dysponuje formularzami wniosków o stypendium i poprowadzi przez wszystkie formalności. W diecezji sandomierskiej funkcje koordynatora pełni ks. Andrzej Barzycki, który wyjaśnia: - Zaczynamy przyznawanie stypendiów od młodzieży gimnazjalnej, a potem kontynuujemy wsparcie, jeżeli stypendysta spełnia cały czas nasze kryteria. A dotyczą one także zaangażowania we wspólnoty parafialne i wolontariat, podejmowania formacji duchowej wg. nauczania Jana Pawła II. Nie może to być tylko pomoc socjalna - chodzi także o formację intelektualno-duchową.
- W naszej diecezji sandomierskiej jest około 40 stypendystów: 20. to studenci, pozostali to licealiści i gimnazjaliści. - wylicza ks. Barzycki. - W ciągu roku w diecezji przygotowujemy spotkania naszych stypendystów, są też rekolekcje wielkopostne.
W tegorocznym Dniu Papieskim sandomierscy stypendyści Fundacji zaangażują się w wolontariat i zbiórkę pieniędzy przy własnej parafii.

2012-10-17 07:13

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Znany fotografik gościł w Legnicy

Niedziela legnicka 43/2013, str. 7

[ TEMATY ]

papież

Jan Paweł II

fotografia

Monika Łukaszów

W ramach 6. Legnickich Dni Chrześcijańskich z mieszkańcami miasta spotkał się Adam Bujak, który 43 lata pracował u boku Papieża Polaka. Najpierw fotografował Karola Wojtyłę - biskupa, później arcybiskupa, kardynała i w końcu papieża Jana Pawła II. Pielgrzymował z Ojcem Świętym po całym świecie. Zrobił kilkaset tysięcy zdjęć, z których powstało 80 książek o Janie Pawle II.

MONIKA ŁUKASZÓW: - Podczas konsystorza papież Franciszek ogłosił, że 27 kwietnia Jan Paweł II zostanie świętym. Jak Pan przyjął decyzję Ojca Świętego?

CZYTAJ DALEJ

PGE: Kompleks Turów będzie nadal pracować

2021-09-21 07:59

[ TEMATY ]

kopalnia

pl.wikipedia.org

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów będzie dalej pracować; posiada niezbędne pozwolenia środowiskowe i ważną, legalnie wydaną koncesję, na podstawie której prowadzi wydobycie - ogłosiła Polska Grupa Energetyczna - właściciel kopalni i elektrowni Turów.

W poniedziałek ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czego TSUE zobowiązał Polskę w maju, Trybunał nałożył na Polskę 0,5 mln euro kary za każdy dzień kontynuowania pracy Turowa.

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: drugi dzień konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”

2021-09-20 18:53

[ TEMATY ]

Ochrona małoletnich

Ochrona małoletnich w Kościele

BostonCatholic / Foter.com / CC BY-ND

O odpowiedzialności pasterzy i konieczności głębokiego nawrócenia w obliczu grzechów i przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne mówiono drugiego dnia międzynarodowej konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”.

W czasie porannej Eucharystii przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, kard. Seán O’Malley OFM Cap wyraził ubolewanie z powodu przestępstw popełnianych przez duchownych. „To nie może być to, czego Jezus chce od swojego Kościoła; taki nie może być Kościół Boga miłującego i dającego przebaczenie. Wykorzystywanie i tuszowanie muszą się skończyć, a krzywdy wyrządzone ludowi Bożemu muszą zostać naprawione” – stwierdził amerykański purpurat. Nawiązując do liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Kima i Towarzyszy, kard. O' Malley powiedział, że trudno jest cierpieć dla Kościoła, ale jeszcze trudniejsze może być cierpienie doznawane z rąk Kościoła i duchowieństwa kościelnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję